Hjälp oss hitta grodor, paddor och salamandrar

Har du sett en groda, padda eller vattensalamander? Din hjälp behövs för att samla in mer kunskap om svenska groddjur och deras utveckling.

Av Sveriges 13 grodarter är samtliga fridlysta. Fem är med på den svenska rödlistan och tre av dem är hotade. Ändå har situationen för groddjuren varit mycket värre. Tack vare lyckade naturvårdsinsatser har grodornas tillvaro i Sverige faktiskt förbättrats. Men för att göra bra bedömningar av groddjurens situation behövs mycket tid och resurser. Därför är allmänhetens observationer viktiga för att förstå tillståndet i naturen.

Har du sett en groda, padda eller salamander? Rapportera in den till Artportalen och bidra till att vi ska förstå mer om hur groddjuren och naturen mår.

Rapportera till Artportalen – så här gör du: 

För att dina observationer ska sparas och spridas enkelt behöver du skapa ett konto på Artportalen. Sedan kan du med hjälp av en GPS-app hitta den position där du – och den groda, padda eller salamander som du vill rapportera befinner er.

 1. 1
  Börja med att skapa ett konto på Artportalen.
 2. 2
  Välj ut en eller flera lämpliga lokaler (platser) för inventering och döp dem i Artportalen. Det är viktigt att döpa lokalen för att det ska vara enkelt att hitta flera observationer från samma lokal.
 3. 3
  Bestäm hur du vill inventera lokalen, till exempel genom att gå en slinga eller stå på en och samma plats, gå runt hela lokalen eller söka noggrant under en viss tid. Beskriv din metod i kommentarerna.
 4. 4
  Ta gärna en bild på lokalen.
 5. 5
  Räkna hur många djur, romklumpar och yngel som du ser på varje lokal. Bäst är förstås om du kan känna igen vilken art det är, men vissa arter är svåra att skilja åt, särskilt om man bara ser dem på håll. Då går det bra att rapportera dem som artkomplex (till exempel brungrodor om man inte ser skillnad på vanlig, åker- eller långbensgroda).
 6. 6
  Rapportera dina fynd på Artportalen.
 7. 7
  Upprepa inventeringen under samma tid/säsong, på samma sätt, år efter år.
 8. 8
  Rapportera ”eftersökt men ej återfunnen” om en art som normalt har funnits på lokalen inte längre går att hitta. Det är särskilt viktigt om vi ska förstå minskningar och utdöenden.

Alla Sveriges groddjur är fridlysta 

Kom ihåg att alla groddjur i Sverige är fridlysta. Det är inte tillåtet att fånga in djuren utan särskilt tillstånd. Undantag gäller för vanlig padda, åkergroda, vanlig groda och mindre vattensalamander om man vill studera dem och sedan släpper ut dem på samma plats som de fångades.

Kort fakta om Sveriges groddjur

Har du sett en groda, padda eller salamander, men vet inte vilken art det var? Vi har sammanställt fakta om svenska groddjur och salamandrar här nedanför. 

Större vattensalamander, Triturus cristatus

Artbeskrivning

Större vattensalamander.

Mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris

Artbeskrivning

Minder vattenslamander
Mindre vattensalamander.

Klockgroda, Bombina bombina

Artbeskrivning

Klockgroda
Klockgroda.

Lökgroda, Pelobates fuscus

Artbeskrivning

Lökgroda
Lökgroda.

Vanlig padda, Bufo bufo

Artbeskrivning

Vanlig padda.
Vanlig padda.

Strandpadda, Epidalea calamita

Artbeskrivning

Strandpadda.
Strandpadda.

Grönfläckig padda, Bufotes viridis

Artbeskrivning

grönfläckig padda, padda, mönster
Grönfläckig padda.

Lövgroda, Hyla arborea

Artbeskrivning

Lövgroda.
Lövgroda.

Vanlig groda, Rana temporaria

Artbeskrivning

vanlig groda,
Vanlig groda.

Åkergroda, Rana arvalis

Artbeskrivning

Åkergroda.
Åkergroda.

Långbensgroda, Rana dalmatina

Artbeskrivning

Långbensgroda.
Långbensgroda.

Ätlig groda, Pelophylax esculentus

Artbeskrivning

ätlig groda, groda, grön
Ätlig groda.

Gölgroda, Pelophylax lessonae

Artbeskrivning

Gölgroda.
Gölgroda.


skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 3

Relaterat innehåll