Kom på grön kvist – våra bästa gröna finanstips

Intresset för att spara hållbart ökar. Ju fler som placerar sina pengar med hänsyn till miljön desto snabbare kan vi se förbättringar i finansbranschen och påverka bankerna att utöka utbudet av miljömässigt hållbara sparprodukter. 

Alla är fondsparare vare sig de vill eller inte. I den allmänna pensionen finns PPM-fonderna, där du kan välja bland över 850 fonder. Via din tjänstepension är du också fondägare och kan göra egna val. Miljontals svenskar sparar också privat i olika typer av fonder.  

Här är våra bästa tips på hur du bäst kan göra hållbara val för miljön och vara med och driva på bankernas hållbarhetsarbete: 

  1. GRÖN PENSION: Gå in på Pensionsmyndighetens hemsida, minpension.se, och kolla om ditt fondval är hållbart. Byt annars till en likvärdig fond med bättre miljöprofil. Använd filtreringsfunktionen för att hitta rätt. 
  1. SPARA HÅLLBART: Kolla om din bank tillhör de bästa på listan hos Fair Finance Guide. Om din bank jobbar som den ska kan dina sparpengar göra nytta för miljön. 
  1. SATSA PÅ ETT MILJÖPROJEKT: Genom crowdfunding kan du satsa pengar i ett specifikt miljöfrämjande projekt – till exempel utvecklingen av en produkt som löser ett miljöproblem. 
  1. MILJÖMÄSSIGA LÅN: Undersök möjligheterna att få bättre rabatt genom ett miljöbilslån, skapa din egen energi genom solpanelslån eller få ner dina bolånekostnader genom miljöförbättrande åtgärder i hemmet.  

1. Grön pension  

För att enklare kunna se på vilket sätt olika fonder tar hänsyn till miljön finns informationshjälpen Hållbarhetsprofilen. Det är en kortfattad information där fondbolagen själva beskriver på vilket sätt deras fond tar hänsyn till miljön. Här står bland annat om fonden avstår från att investera i vissa branscher och om den använder vissa miljökriterier för att bolag ska få ingå. Hållbarhetsprofilen finns också påFondkollenoch på Pensionsmyndighetens fondtorg, där du kan välja fonder för din premiepension. 

För att göra det lättare för fondsparare att välja en miljöinriktad fond har flera aktörer tagit fram egna betygssystem, plattformar och märkningar. Här är några exempel: 

2. Sparkonto     

De medel som sätts in på sparkonton använder banken i sin utlåning, där en enskild persons sparande läggs till en större samling kapital från många konton. För att förstå hur banken tar hänsyn till miljöaspekter för ditt sparkonto kan du läsa mer påFair Finance Guide, ett internationellt initiativ som Naturskyddsföreningen medverkar i. På Fair Finance Guide:s hemsida kan du se i vilken grad de olika bankerna på den svenska marknaden tar hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsfrågor. På sidan finns också fallstudier som granskat om bankerna verkligen lever upp till det som de har lovat. Genom sidan kan du utöva din konsumentmakt och berätta direkt för bankerna vad du tycker om deras hållbarhetsarbete.  

På bankernas egna hemsidor finns också information om hur de arbetar med miljö i kapitalförvaltningen. Oftast finns informationen under fliken ”Om oss” och vidare till en flik som kan heta ”Vårt ansvar”, ”Hållbarhet” eller liknande. Du kan också fråga banken direkt vilken miljönytta som är förknippat med ett sparande hos dem. Om de inte kan svara kan det vara dags att byta bank.  

Om du vill vara helt säker på att dina sparpengar lånas ut till miljöfrämjande projekt kan du öppna ett konto i en nischbank som har en uttalad hållbarhetsinriktning. I Sverige finns två sådana banker, Ekobanken och JAK medlemsbank.  

3. Crowdfunding / Gräsrotsfinansering 

Genom crowdfunding kan du satsa pengar i ett specifikt miljöfrämjande projekt och exempelvis få aktier i bolaget eller ränta i utbyte. Men som placering bör du kolla upp vad du får i utbyte för din satsning. Många projekt som söker medel via crowdfunding ger inte ett finansiellt utbyte, utan det kan istället vara fråga om rena donationer eller att man kan köpa en produkt till ett rabatterat pris, eller få ett omnämnande på projektets hemsida.  

Om du vill göra en insats för ett miljöprojekt så är det enklast om du söker på en plattform som är nischad mot miljö och hållbarhet. Välj ett projekt som låter intressant och där du kan få en avkastning som passar dig. Till de nischade plattformarna hör exempelvis Oneplanetcrowd och Abundence Investment för att nämna ett par.

4. Miljömässiga lån  

Om du vill byta till en mer miljövänlig bil så kan du undersöka möjligheterna att få ett grönt billån eller grön leasing. Att välja en så kallad miljöbil kan innebära att du får rabatt på låne- eller leasingkostnaden.   

Om du funderar på att göra miljöfrämjande åtgärder i ditt boende så erbjuder en del banker miljölån med en lägre ränta. Fråga din bank hur de ställer sig till detta och vilka åtgärder som kan ge en lägre räntekostnad. Många energibolag erbjuder också både lån och leasing för exempelvis solpaneler och kan dessutom hjälpa till att göra en kalkyl för elproduktion och kostnader.  

Ditt val gör skillnad –  gör ett aktivt val för miljön du också!  

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll