Limma rangliga stolar

Trälimmet i köksstolar och liknande möbler av trä torkar ofta och släpper med tiden och stolen blir ranglig och lös i sina skarvar. Om inget görs kan stolen till slut rasa samman fullständigt. Men det är enkelt att åtgärda innan det gått så långt.

Så här lagar du rangliga stolar:

Du behöver: En hammare eller träklubba, vanligt trälim och spännremmar.

  • Slå försiktigt isär de olika delarna av trästolen med en hammare eller träklubba.
  • Skrapa bort gammalt lim med en kniv.
  • Stryk på vanligt trälim på alla tappar i skarvarna mellan olika delar: ben och tvärslåar, ben och sits m.m.
  • Håll stolen i spänn med hårt åtdragna remmar medan limmet torkar.
  • Ta bort remmarna och provsitt din nya, stabila stol!
skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll