Starta ett naturvårdsprojekt i din kommun – sök LONA-bidrag

Har du idéer eller förslag på hur naturen i din kommun kan bli mer tillgänglig? Eller behöver naturen skyddas eller skötas på särskilt sätt? Behövs rentav ett nytt naturreservat? Här hittar du information om olika naturvårdsprojekt och hur de kan finansieras med LONA-bidrag. 

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter, både för naturens och människors skull. Ett naturvårdsprojekt kan både omfatta hur naturen ska skötas och att skapa tillgänglighet för att göra det möjligt för fler människor att komma ut i naturen.  

Engagemang börjar ofta i upplevelser och många nya idéer för naturvård kommer från dem som bor nära och rör sig i naturen. Har du en idé om hur naturen ska skötas eller göras mer tillgänglig i din kommun, kontakta gärna din lokala Naturskyddsförening eller kommunen direkt! Dina idéer och förslag kan bli ett lokalt naturvårdsprojekt. 

Varför inte bilda ett naturreservat? 

Exempel på naturvårdsprojekt kan vara att bilda ett naturreservat, att skapa tillgänglighet genom att anlägga en vandringsled, ta fram en naturvårdsplan, sammanställa information om friluftsliv för allmänheten, att inventera ett tätortsnära naturområde eller få ut kommunens barn och ungdomar i naturen. Det finns flera möjligheter att få bidrag till ett lokalt projekt. 

LONA – ett bidrag för lokala projekt 

En möjlighet att få stöd till ett lokalt naturvårdsprojekt inom kommunen är att söka LONA-bidrag. Förkortningen betyder helt enkelt Lokala Naturvårdsprojekt. Bidraget är till för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med naturvård med syftet att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Bidrag kan ges för upp till 50 procent av kostnaderna i ett projekt. Resten måste kommunen eller andra finansiärer bidra med. Ideellt arbete får räknas som medfinansiering. 

Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften när bidraget söks. Nyckelorden är naturvårdsnytta, lokala initiativ, lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tillgänglighet, tätortsnära natur och tillgång till den. 

Vem kan söka LONA-bidrag? 

LONA-bidraget kan sökas från länsstyrelsen av kommunen. Ansökningarna bygger ofta på lokala initiativ, till exempel från föreningar, företag eller markägare. Naturvårdsarbetet kan genomföras av kommunen i egen regi eller tillsammans med andra lokala aktörer efter avtal med kommunen.  

Kontakta gärna din lokala Naturskyddsföreningskrets eller kommunen direkt om du har en idé om ett LONA-projekt eller om du är intresserad av att driva ett LONA-projekt! Du kan också kontakta din länsstyrelses naturvårdsavdelning för information. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll