Viva vatten – bekämpa jättebalsamin

Genom att ta bort jättebalsaminen innan den sätter frö kan du minska dess utbredning.

Problem

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är en främmande, invasiv växtart. Det vill säga en art som inte är inhemsk, som sprider sig lätt och kan skada ekosystemet. Jättebalsamin bildar höga, mycket täta bestånd längs stränder och vattendrag. Den kommer ursprungligen från Himalaya och importerades som trädgårdsväxt till Sverige på 1920-talet. Växten sprider sig snabbt i fuktiga miljöer över hela landet och konkurrerar ut andra arter som lever på stränder och längs bäckar och åar. Jättebalsaminen producerar stora mängder nektar vilket innebär att den även kan konkurrera med andra växtarter genom att dra till sig pollinatörer och därmed orsaka att inhemska växter får sämre frösättning. Jättebalsaminen producerar väldigt många frön som den sprider effektivt genom att slunga ut dem så fort något (till exempel ett djur eller en människa) nuddar den mogna frukten. 

Åtgärd

Genom att slå av eller dra upp jättebalsamin innan den sätter frö kan du minska dess utbredning och förhindra att den sprider sig till nya ställen där den konkurrerar ut den naturliga växtligheten på stranden. 

Hur gör man?

Eftersom jättebalsamin är så effektiv på att sprida sina frön är det är viktigt att bekämpa arten innan den sätter frön. Plantorna är ettåriga och relativt lätta att dra upp eller slå av med lie. Bästa tiden att göra detta är i juli precis när jättebalsaminen börjar blomma och mycket av näringen finns i de ovanjordiska delarna av växten. Upprepa helst proceduren senare på sommaren eftersom jättebalsaminen är bra på att återbilda delar – till exempel kan kapade stjälkar producera nya rötter. Torka och bränn det avslagna växtmaterialet så att inga frön kan eftermogna. 

Viktigt att tänka på

  • Du måste ha tillstånd från markägaren innan du sätter igång med bekämpningen av jättebalsamin.
  • Jättebalsamin är en invasiv art som finns med på EU:s lista med arter som inte får odlas, säljas eller transporteras.
  • Jättebalsaminen kan slunga iväg sina frön flera meter. 

För dig som vill läsa mer

Läs mer

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll