Viva vatten – minska algblomning med kornhalm

Kornhalm i dammen hämmar tillväxten av växtplankton.

Illustration: Erik Kohlström

Problem

I övergödda småvatten är det vanligt med kraftiga blomningar av växtplankton under sommaren. Ibland är algblomningarna giftiga. Vattnet blir grumligt och vattenväxter och rovfisk missgynnas.

Åtgärd

Kornhalm har visat sig kunna hämma tillväxten hos växtplankton och bidra till att vattnet blir klarare i dammar och små sjöar. Då siktdjupet ökar gynnas också rovfisk som behöver ha bra sikt för att kunna jaga. Kornhalm hjälper mot algblomning, men man vet inte exakt vad det är som händer. En teori är att kornhalm i kombination med solinstrålning bidrar till att det bildas väteperoxid som hämmar algtillväxten. 

Hur gör man?

Kornhalmseffekten uppstår då kornhalm bryts ner i en väl syresatt miljö, därför ska halmen vara nära ytan och vattnet ska kunna cirkulera runt halmen. Hur mycket kornhalm som behövs beror på hur stor dammen eller sjön är 

– 25 kg torr halm räcker till ungefär 1000 kvadratmeter vattenyta. Halmen ska vara löst packad så att vattnet kan cirkulera fritt genom halmen. Det bästa är att låta halmen flyta i en korg eller påse av något slag. Har du en liten trädgårdsdamm kan du lägga halmen i en vanlig tvättpåse. I en större damm eller en liten sjö kan du hänga ut kassetter eller burar fyllda med kornhalm. 

Kornhalmen ska läggas i vattnet på våren och tas upp på hösten. Det är viktigt att lägga i kornhalmen innan algtillväxten sätter igång på allvar eftersom det är när halmen börjar brytas ner efter några veckor som effekten uppstår. 

Viktigt att tänka på

Kornhalm som medel mot algblomning passar bäst i dammar och andra småvatten. Inga toxiska effekter finns rapporterade från försök med kornhalm men det är inte alltid åtgärden fungerar. Om du vill testa i mindre skala i din egen trädgårdsdamm är det fritt fram, men för att starta ett mer omfattande kornhalmsprojekt i din lokala badsjö måste du kontakta och få klartecken från kommunen och länsstyrelsen. 

Goda exempel

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll