Viva vatten – Städa stranden

Varje år flyter det i land 8 000 kubikmeter skräp längs Sveriges kust.

Problem

Många stränder är väldigt skräpiga. Plast i olika former är det vanligaste skräpet på stranden. Plastskräpet består av allt från stora plastföremål och plastförpackningar ner till pyttesmå bitar av mikroplast. Djur kan trassla in sig och skadas av skräpet. Det är också vanligt att djur råkar äta skräp – många fåglar och havslevande däggdjur har plast i magen. Plastskräp som hamnar i magen på djur blir kvar och blockerar utrymmet så att djuren får i sig för lite riktig mat. 

Plast bryts ner väldigt långsamt. Det kan ta flera hundra år innan plasten som skräpar ner i våra hav, sjöar och vattendrag försvunnit. Då plasten ligger i vattnet bryts den efter hand sönder i mindre bitar och till slut omvandlas den till mikroplast. Mikroplast kan tas upp av planktonorganismer och filtrerande djur som till exempel musslor och störa deras ämnesomsättning och fortplantning. 

Åtgärd

Genom att samla in, sortera och lämna skräp till återvinning förhindrar du att skräp smutsar ner miljön vid hav, sjöar och rinnande vatten och skadar djur. 

Hur gör man?

Alla kan vara med och hjälpa till att samla in skräp! Varför inte arrangera en skräpplockardag tillsammans med dina vänner, grannar eller din Naturskyddsföreningskrets? Använd handskar då du plockar skräpet så att du inte skadar dig. Sortera plast, papper, glas och metall var för sig. Lämna skräpet som samlats in och sorterats till återvinningscentralen. Övrigt skräp som till exempel cigarettfimpar, snusportioner och annat som inte går att återvinna ska lämnas till förbränning. Dokumentera gärna skräpet som du samlat in.  

Viktigt att tänka på:  

Om du hittar någon form av farligt avfall eller stora föremål som inte kan samlas in, rapportera det till din kommun. I de flesta kommuner finns möjlighet att rapportera det upphittade skräpet online, samtidigt som man markerar på en karta var man hittat skräpet. Skicka gärna med en bild på skräpet du hittat till kommunen. 

Goda exempel

Projektet Ren kust i Bohuslän är ett samarbete mellan Bohusläns tio kustkommuner samt Göteborg och Kungsbacka kommun som pågått i flera år. 

Inom projektet arrangeras återkommande kuststädningsdagar och det har tagits fram en digital strandstädarkarta där man kan fylla i om en strand behöver städas eller om man har städat en strand. 

Projektet Ren kustlinje är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge och Danmark som fokuserar på marint avfall i Öresund-Kattegatt-Skagerrak. 

Läs mer

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll