Viva vatten – starta eller gå med i ett vattenråd

Att vara med i ett vattenråd ger inflytande i lokala vattenvårdsfrågor.

Illustration: Erik Kohlström 

Problem

Enligt EU:s vattendirektiv ska vattenförvaltningen ske i samråd med de som berörs. Men det är inte alltid som lokal kunskap om vattenmiljön tas tillvara när man diskuterar och tar beslut om hur vatten och vattenmiljö ska förvaltas. 

Åtgärd

För att öka det lokala inflytandet över vattenförvaltningen kan du gå med i vattenrådet för din sjö, ditt vattendrag eller din kuststräcka - eller starta ett vattenråd om det inte redan finns. Ett vattenråd är en organisation där olika intressenter som kommuner, företag, organisationer och enskilda kan samverka vid beslut och genomförande av åtgärder för att förbättra vattenkvaliteteten. Vattenråden har ingen formell beslutsrätt men genom att föra dialog och samarbeta med länsstyrelserna och vattenmyndigheten kan vattenråden ändå få ett stort inflytande över förvaltningen av den lokala vattenmiljön. 

Hur gör man?

Sverige är indelat i fem vattendistrikt som styrs av fem vattenmyndigheter. Vill du starta ett vattenråd ska du ta kontakt med vattenmyndigheten i det vattendistrikt du tillhör. Vattenmyndigheterna i Sverige har till uppgift att främja att vattenråd bildas och kan ge stöd och bidrag till nätverk som vill starta ett vattenråd. Börja med att definiera det område som vattenrådet ska fokusera på, till exempel ett vattendrag eller avrinningsområdet för en sjö. Det är viktigt att alla vattenintresserade i området bjuds in så att de kan vara med i vattenrådet om de vill. Medlemmarna i vattenrådet väljer en styrgrupp som kan ansvara för kontakten med länsstyrelsen och vattenmyndigheten. 

Viktigt att tänka på: 

  • Vattenråden har inget mandat att ta beslut i vattenfrågor, men ett kunnigt och kompetent vattenråd har ändå stor möjlighet att vara med och påverka lokala vattenfrågor.
  • Vattenrådet kan organiseras på olika sätt, t ex som ideell eller ekonomisk förening. 

För dig som vill gå med i eller starta ett vattenråd: 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll