Bekämpningsmedel på bivänliga växter

Trädgårdsväxter som marknadsförs som ”bivänliga” innehåller många bekämpningsmedel som är farliga för bin och olagliga inom EU. Det visar en ny omfattande undersökning från Naturskyddsföreningen.

53 av 54 trädgårdsväxter innehöll minst en typ av bekämpningsmedel

Naturskyddsföreningens undersökning visar att 53 av 54 växter som marknadsförts som bivänliga innehöll bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel hittades i alla delar av växten och jorden. Det var flest antal bekämpningsmedel i jorden, men de högsta koncentrationerna fanns på blommorna.

Totalt antal bekämpningsmedel:

68

Totalt i alla tester upptäcktes 68 olika bekämpningsmedel. 16 av dem är förbjudna inom EU.

Här är några av värstingarna

Dessa bekämpningsmedel upptäcktes i höga halter, på många växter eller trots att de är förbjudna.

Klordan (förbjudet)

Imidakloprid, tiakloprid och indoxacarb (förbjudet)

Pirimikarb 

Boskalid

Folpet

Karbendazim (förbjudet)

Iprodion och Pyrazofos (förbjudet)

Mer än hälften av de bivänliga växterna innehöll bekämpningsmedel skadliga för bin

54 procent av växterna som märkts som bivänliga innehöll minst ett bekämpningsmedel som är klassat som skadliga för bin. Att ett bekämpningsmedel inte är klassat som skadligt för bin betyder inte att det är ofarligt för bin. Ett exempel är bekämpningsmedlet boskalid som var det vanligast förekommande bekämpningsmedlet på växterna och i fröpåsarna. Boskalid är inte klassat som skadligt för bin, men vetenskapliga studier har visat att boskalid ökar dödligheten hos bin. Naturskyddsföreningens undersökning av bivänliga växter och fröpåsar upptäcktes totalt 22 olika bekämpningsmedel som är klassade som skadliga för bin.

Trädgårdsväxterna och fröpåsarna innehöll:

9PFAS

9 av bekämpningsmedlen i växterna var olika PFAS. De brukar kallas för evighetskemikalier, eftersom de bryts ned extremt långsamt eller inte alls.

Läs mer: Vad är PFAS?

76 procent innehöll minst ett medel som är farligt för människor

Av de bivänliga växterna innehöll 76 procent minst ett medel som är farligt för människor. Naturskyddsföreningens undersökning hittade totalt 23 olika bekämpningsmedel som är klassade som cancerogena, mutagena eller toxiska för reproduktion. Mer specifikt så kan, eller misstänks, 13 av substanserna orsaka cancer, 2 ge genetiska defekter och 12 skada det ofödda barnet eller fertiliteten.

Värst i test: En skärmlavendel innehöll 22 olika bekämpningsmedel!

Den trädgårdsväxt som hade flest olika bekämpningsmedel var en skärmlavendel. Den var inte bara märkt som bivänlig utan hade dessutom blomsterbranschens egen hållbarhetsmärkning MPS. 

Mer än hälften av alla fröpåsar innehöll bekämpningsmedel

36 av 68 testade fröpåsar innehöll minst ett bekämpningsmedel. I jämförelse med växterna var det var däremot färre bekämpningsmedel per prov i fröerna och koncentrationen i fröerna var lägre. Naturskyddsföreningen testade även sina egna fröpåsar, de innehöll inte bekämpningsmedel.

Vill du veta mer? Här hittar du hela rapporten.

Det som visas på denna sida är några utdrag. För dig som vill veta mer finns hela rapporten som PDF.

rapporten

Bristande reglering i blomsterbranschen

Kartläggning av blomsterbranschen visar på att det är en stor och komplex internationell marknad med brist på reglering och kunskap. En växt som säljs i Sverige kan ha odlats i många olika länder innan den når butikshyllan. Tyvärr saknas det krav på att ange ursprungsland på prydnadsväxter, vilket gör att det är omöjligt för konsumenten att veta varifrån växten ursprungligen kommer. Även om växten är märkt med "Från Sverige" så behöver det inte betyda att den bara är odlad i Sverige.

Operation rädda bina

Rädda bina: stoppa gifterna!

Trädgårdsväxter och fröpåsar märkta som bivänliga ska inte innehålla bekämpningsmedel som kan skada bin och människor. Om du håller med, skriv under vår namninsamling du också och uppmana blomsterbranschen att ta sitt ansvar.

Krav till politikerna

Svenska politiker måste arbeta aktivt inom Sverige och EU för en generellt minskad användning av bekämpningsmedel.

Det måste införas gränsvärden för bekämpningsmedel i prydnadsväxter på EU-nivå. När gränsvärden finns på plats måste en ansvarig myndighet kontrollera så att de växter som säljs är lagliga.

Vid offentliga upphandlingar bör miljömärkta växter köpas in till parker och offentliga planteringar.
 

Uppmaning till blomsterbranschen

Blomsterbranschen måste ta sitt ansvar och se till att inte skadliga och olagliga bekämpningsmedel används vid odling av plantorna de säljer. Om växter marknadsförs som bivänliga så ska de vara bivänliga.

Branschen måste i sina leverantörskedjor efterfråga information om var växterna kommer ifrån och hur de är odlade. De måste också vara transparenta med denna information gentemot kunderna.

Butiker måste köpa in miljömärkta växter och ge långsiktiga garantier till blomsterodlare så att de kan och vågar ställa om.

Rekommendationer till dig som köper växter

Fråga i butiken om de har ekologiskt odlade växter. Du kan även fråga om hur deras växterna är odlade och om de innehåller skadliga bekämpningsmedel.

Du behöver inte köpa nytt. Att dela sticklingar och byta frön går alldeles utmärkt med många trädgårdsväxter, dessutom är det gratis!

Stöd vårt arbete

Det görs fortfarande långt ifrån tillräckligt för att skydda vår värdefulla natur och bromsa de klimatförändringar som vi människor orsakar. Hjälp oss att fortsätta arbeta för en tuffare klimatpolitik.

Bilden visar en trädgårdsarbetsplats utomhus med en samling av trädgårdsredskap och bivänliga blommor som kan ha besprutats med bekämpningsmedel. På ett träbord finns det flera krukor med blommande växter i olika färger, bland annat rosa och blå. Det finns också tomma terrakottakrukor, en hög med jord, en spade, en sekatör och en flätad korg som innehåller trädgårdsredskap. I bakgrunden syns en tegelvägg och ytterligare blomkrukor placerade på en hylla och på marken. Det ser ut som en solig dag, perfekt för trädgårdsarbete.

Så odlar du utan gifter

För att skapa en trädgård fri från bekämpningsmedel finns det flera saker du kan göra. Här får du flera tips om hur du odlar giftfritt!

Utan bin ingen mat?

Kan du tänka dig en värld utan blommande växter? En värld utan kaffe, choklad eller vanilj? Pollinering är viktig för de flesta av våra grödor.