Pollinering: Livsviktig men hotad ekosystemtjänst

Kan du tänka dig en värld utan blommande växter? En värld utan kaffe, choklad eller vanilj? Pollinering är viktig för de flesta av våra grödor, för maten vi äter och inte minst för naturen. Vilda bin och humlor står för en stor del av pollineringen, en ekosystemtjänst som vi gärna tar för given. Men när bina hotas, hotas också pollineringen och matproduktionen. Därför är det så viktigt att rädda bina! 

Bin och humlor är riktiga naturens hjältar. På sin jakt efter näringsrik nektar besöker de en mångfald av blommor, och flyttar pollen från blomma till blomma så att den befruktas och kan bilda frön. Bin och humlor står för den allra mesta av pollineringen av både vilda växter och många av våra vanliga grödor, som raps eller jordgubbar. Och pollineringen är otroligt viktig, av flera skäl: 

1. Pollinering är viktigt för världens matförsörjning 

Över 75 procent av världens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av att insektspollinering. Både kvaliteten och kvantiteten på grödor förbättras av pollinering. Det är också viktigt att flera olika arter samsas om pollineringen, då blir resultatet som bäst. En blandning av både vilda och tama pollinatörer behövs för att få den jämnaste pollineringen och de bästa skördarna.  

2. Pollinering ger näringsrik kost 

Pollinerade grödor är väldigt viktiga för att vi ska få i oss en näringsrik kost. Om det inte fanns pollinatörer skulle vi förlora tillgång till många grödor och vilda växter som ger oss en stor del av våra viktiga näringsämnen. Till exempel är många av de frukter, frön, nötter och oljor som ger oss viktiga vitaminer och mineraler beroende av pollinatörer.  Så mycket som 90 procent av den C-vitamin som vi människor konsumerar kommer från grödor som är beroende av insektspollinering. Även brister på viktiga näringsämnen som vitamin A, järn och folsyra skulle öka om det inte fanns pollinatörer. 

3. Pollinering är gratis, men värt miljarder 

Insekter som pollinerar ger mångmiljardvärden, något som vi lätt kan ta för givet eftersom de flitigt står till tjänst utan att vi knappt ens ser dem.  

Det ekonomiska värdet på pollineringen som bin, humlor och andra djur gör globalt är uppskattat till 235 – 577 miljarder amerikanska dollar varje år (2015 års värde).  

Många av världens viktigaste salugrödor är insektspollinerade, som kaffe, kakao, vanilj och mandlar. De här grödorna ger anställning och inkomst åt miljoner människor världen över.  

I Sverige har det ekonomiska värdet av pollineringen i odlade grödor som honungsbin bidrar till uppskattats till 315 - 641 miljoner kronor varje år. Då är pollineringen från andra insekter som vilda bin och humlor inte inräknad, och inte heller pollinering av vilda växter som tex blåbär.  

Det ekonomiska värdet av insektspollinering av skogsbär i Sverige har uppskattats till mellan 40 och 70 miljoner kronor per år. Då ingår inte värdet av den rekreation som bärplockningen ger, så egentligen är värdet ännu högre. 

Biodling och honungssamlande är en viktig inkomstkälla på landsbygden i många länder. I Sverige finns mellan 130 000 och 150 000 bisamhällen som producerar honung och bivax till ett värde av 323 till 343 miljoner kronor varje år. Totalt i världen finns 81 miljoner bikupor som varje år producerar 65 tusen ton bivax och 1,6 miljoner ton honung, varav 518 000 ton honung går ut i handeln.  

Men bin och andra pollinatörer ger också många andra tjänster och värden: medicinskt, kulturellt och som inspiration för hantverk, konst, musik, litteratur och religion. Framställning av vissa biobränslen, bomull för klädtillverkning och eukalyptus är beroende av pollinatörer. Vissa antibakteriella ämnen kommer från honung. Pollinatörer är också viktiga för många urfolk som en symbol för deras identitet. 

4. Pollinering är viktigt för stabila ekosystem 

Det viktigaste av allt: pollineringen är livsviktig för naturen. Så mycket som 90 procent av de vilda växterna är, åtminstone delvis, beroende av pollinatörer för att föröka sig. Växterna i sin tur ger mat och skydd åt många vilda djur. Utan pollinerarna skulle det inte finnas fungerande och stabila ekosystem.   

Oftast uppmärksammar vi när stora tigrar och pandor hotas av utrotning. Vi har lättare att glömma insekterna, som är små och ibland till och med irriterande med sitt surr eller sina kliande stick. Men utan dem skulle det vara katastrof både för naturen och oss människor. De har många viktiga funktioner i naturen som pollinering av både vilda och odlade växter, nedbrytning och cirkulering av näringsämnen. De är även föda till många andra djur. Insekterna är helt nödvändiga för att ekosystemen ska fungera. 

Men världens insekter mår inte bra. Vi är mitt inne i en massutrotning av världens djur- och växtarter - en miljon växt- och djurarter är hotade av utrotning, och med dem flera viktiga ekosystemtjänster som pollinering.  I Sverige är en tredjedel av våra vilda biarter hotade.  

Flera olika studier visar på att insekterna minskar globalt. Till exempel visar en undersökning att landlevande insekter minskat med ungefär 30 procent över 30 år. En annan undersökning visar att en fjärdedel av jordens kända arter av bin inte har observerats de senaste 20 åren. Men vi vet fortfarande alldeles för lite om hur det står till med världens bin och andra insekter, speciellt i tropiska länder. .  

En av de största drivkrafterna bakom utrotningen av bin och andra insekter är det intensifierade jordbruket med vidsträckta monokulturer och stor användning av bekämpningsmedel. Därför gör du bina och andra insekter en tjänst när du handlar ekologiskt.  

Nästa gång du är i affären, välj ekologiskt – för binas och de andra pollinatörernas skull!  

Fakta: Vad är en ekosystemtjänst? 

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som ekosystemens växter och organismer ger oss människor och som påverkar vårt välbefinnande. Pollinering är ett exempel på en ekosystemtjänst. Andra exempel är att rena vatten, rena luft, reglera klimatet, naturlig kontroll av skadedjur och cirkulation av näringsämnen.  

Naturen tillhandahåller ekosystemtjänster gratis utan att vi behöver betala, men om vi själva skulle behöva utföra dessa sysslor skulle det kosta mångmiljardbelopp och i många fall vara helt omöjligt. 

FN:s expertpanel IPBES har slagit larm om det kritiska tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. En miljon växt- och djurarter i världen är hotade av utrotning, och med dem flera viktiga ekosystemtjänster som vi människor behöver för vår överlevnad. 

Bilden visar en stiliserad illustration med en gul bakgrund. I mitten finns en krukväxt i en enkel kruka. Växten har ett stort blad och en blomma som ser ut att vara gjord av ett dödskalle-motiv. En annan blomma, som ser ut att vara en bild i en bildram, hänger från en av växtens böjda stjälkar. Bildramen har ett hjärta i mitten. Under krukan syns fyra små dödskallar utspridda på marken. Designen är minimalistisk och använder endast svart och gult.

Rädda bina: stoppa gifterna!

”Bivänliga” växter som är farliga för bin, ska det vara så?

Skriv under uppropet!
Gillas av 11

Relaterat innehåll