Frågor och svar om PFAS

Vad är PFAS? Är det farligt? Hur undviker jag det? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om de högfluorerade ämnen som finns överallt ibland oss.

Vad är PFAS?

PFAS-ämnen har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. Idag finns det tusentals olika PFAS-ämnen på marknaden. De hittas bland annat i stekpannor, funktionskläder, skor, möbeltyger, skidvalla, matförpackningar, brandskum, impregneringssprayer, bekämpningsmedel och skönhetsprodukter

Är PFAS farligt för hälsan?

Populationsstudier på människor visar en koppling mellan exponering för vissa PFAS-ämnen och sämre vaccinsvar hos barn, leverskador, förhöjda halter av blodfetter, tarmsjukdomar och sköldkörtelrubbningar. De två mest kända PFAS-ämnena PFOS och PFOA är även misstänkt cancerframkallande och kan ha negativa effekter på reproduktionsförmågan. Vilka halter man utsätts för, när i livet, och under hur lång tid, tros spela en avgörande roll. Men av de tusentals PFAS som finns på marknaden är de allra flesta PFAS ännu helt otestade. 

Är PFAS dåligt för miljön?

Kunskapen om hälso- och miljöpåverkan för PFAS som grupp är ännu begränsad, men det finns en sak som vi vet att högfluorerade ämnen har gemensamt – de är extremt svårnedbrytbara. Många av dem verkar inte brytas ned alls under naturliga förhållanden. Det finns idag inte heller effektiva reningsmetoder för att rena bort alla PFAS i reningsverken. Det betyder att det kommer att ta lång tid innan exponeringen upphör, även om vi skulle sluta använda PFAS i morgon. 

Är det PFAS som har hittats i dricksvatten?

Ja, PFAS har hittats i flera vattentäkter i Sverige, ofta från brandskum som runnit ned i vattnet. Genom vattnet kan PFAS tas upp av levande varelser och lagras i till exempel levern och blodet. Boende i Kallinge drack under många år vatten som var kraftigt förorenat av PFAS. Det ska inte få hända i Sverige! Därför måste PFAS förbjudas och förorenade områden saneras.

Hur undviker jag att få i mig PFAS?

Majoriteten av den PFAS vi får i oss kommer från föroreningar i mat och dricksvatten. Utsläpp till naturen sker vid tillverkningen av produkter (som till exempel köksredskap med Teflon), vid användning av produkterna (tex skidvalla och skönhetsprodukter) och när produkterna blir avfall. 

För att minska PFAS i mat och dricksvatten måste det därför införas ett förbud mot PFAS i produkter! Tills dess måste vi som konsumenter undvika att köpa produkter som innehåller PFAS. Fråga efter PFAS-fritt i butiken!

Men om min produkt är märkt ”PFOA-fri”?

PFOA är bara ett av tusentals PFAS-ämnen. Sommaren 2020 infördes ett förbud mot PFOA inom EU. Vissa företag som fasat ut PFOA ur sina produkter kan ibland använda det i sin marknadsföring för att ge intrycket av att de är PFAS-fria. I själva verket har de oftast bara ersatt ett PFAS-ämne med ett annat. 

Artikeln fortsätter längre ner.

Bli medlem och stöd arbetet för en giftfri vardag!

Som medlem i Naturskyddsföreningen är du med och stöder arbetet för att förbjuda farliga kemikalier och miljögifter.

Naturskyddsföreningen arbetar för att:

  • skärpa lagar och regler så att farliga kemikalier förbjuds och inte hamnar i vår natur
  • förbjuda alla PFAS (en grupp extremt mycket svårnedbrytbara och hälsofarliga ämnen) och sänka åtgärdsgränsen för PFAS i dricksvatten)
  • få på plats bättre lagstiftning och ekonomiska styrmedel för att minska användningen av skadliga bekämpningsmedel.

Utöver ditt värdefulla stöd ger ett medlemskap dig vår medlemstidning Sveriges Natur, tillgång till gratis aktiviteter, rabatt på tågresor med SJ och mycket mer.

Vad är det för skillnad på PFAS, PFOA och PFOS?

PFAS är ett samlingsnamn för över tusentals olika ämnen med liknande kemisk struktur. PFOS är PFOA är två av de mest kända PFAS-ämnena, och båda är numera förbjudna (över vissa halter) inom EU. Både PFOA och PFOS är misstänkt cancerframkallande och reproduktionstoxiska. 

Vad står förkortningen PFAS för?

PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. De kallas även per- och polyfluorerade ämnen, och högfluorerade ämnen.

PFAS är ett relativt nytt begrepp och fortfarande kan man hitta ord från förr, som “fluorkarboner” och “PFC “när företag pratar om PFAS. “Fluorkarbonfri” är till exempel fortfarande ett vanligt begrepp inom klädindustrin. Dessa gamla ord innefattar inte alltid hela gruppen PFAS, därför är det bra att fråga i butik om produkten man vill köpa verkligen är PFAS-fri. 

Vad säger andra om PFAS?

> Kemikalieinspektionen vill att användningen av högfluorerade ämnen upphör på sikt

Vad tycker Naturskyddsföreningen?

Vi tycker att alla PFAS bör förbjudas i alla konsumentprodukter. PFAS är extremt långlivade och flera av dem har visat sig ha en negativ effekt på hälsan.

Varför förbjuds inte PFAS?

Gruppen PFAS-ämnen består av tusentals ämnen och nya tillkommer hela tiden. Hittills har det inte gått att förbjuda ämnen som grupp i EU. Istället måste man utvärdera och förbjuda ett ämne i taget, vilket tar väldigt lång tid. Dessutom behöver ämnena vara bevisat skadliga för att bli förbjudna. Att tillämpa försiktighetsprincipen har inte varit möjligt, fast den står inskriven både i den svenska miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning.

Sverige är med och förbereder ett förslag på hur man ska kunna förbjuda/begränsa PFAS som grupp. 

Vad gör Naturskyddsföreningen?

Vi jobbar aktivt med att 

  • Få ett förbud mot PFAS. Sverige bör gå före EU med ett nationellt förbud.
  • Samtidigt sätter vi tryck på företagen att gå före och frivilligt fasa ut PFAS ur sina produkter. 
  • Vi lyfter frågan under seminarier och möten med företag och politiker. 
  • Vi upplyser konsumenter om problematiken för att skapa ett tryck på beslutsfattare och företag. Till exempel sätter vårt ungdomsprojekt Surfejs press på kosmetik-företagen att fasa ut PFAS ur skönhetsprodukter.
  • Vår miljömärkning Bra Miljöval banar vi väg för produkter fria från PFAS, exempelvis säljs inte kosmetika som innehåller PFAS i Bra Miljöval-märkta livsmedelsbutiker.

Surfejs på instagram - för dig som är intresserad av skönhetsprodukter men inte vill ha PFAS i dem!

Stoppa PFAS!

Vår tids värsta miljögift finns nästan överallt idag. Skriv på vår namninsamling och hjälp oss stoppa PFAS.

Skriv på här
Gillas av 23

Relaterat innehåll