5 kemikaliebovar i kläder

När textilier produceras används stora mängder färger och kemikalier (1,5 - 6,9 kg kemikalier/kg tyg). Dessa kan vara skadliga för miljön och innebära en stor hälsorisk för de som arbetar i produktionen. Men de kan också påverka dig som använder plagget eftersom många av kemikalierna finns kvar i tyget. Vi listar fem saker som du ska se upp för.

Plastiga tryck som finns på till exempel sportkläder består ibland av plastisolfärg som är en PVC-baserad färg. Fråga efter tryckfärger utan PVC och ftalater.

Här är kläderna som du bör undvika

1. Antibakteriella kläder – onödigt och giftigt
Undvik kläder som marknadsförs som luktfria eller antibakteriella. De kan vara behandlade med ämnen som är skadliga för både dig och miljön.

Antibakteriella ämnen (biocider) tillsätts i textil för att förhindra bakterietillväxt, till exempel för att motverka svettlukt i en strumpa. De är inte bara giftiga för bakterier, utan kan potentiellt innebära en hälsorisk för dig som använder plagget. Vidare kan de skapa antibiotikaresistens och skada vattenlevande organismer om de hamnar i våra vattendrag. Det har dessutom visat sig att biocidbehandlade kläder snabbt tappar sin effekt eftersom ämnena tvättas ur.

Kemikalieinspektionen gjorde 2015 ett test av hur bra dessa kläder i verkligheten fungerar mot bakterier och kunde då se att 1/3 av de testade kläderna inte hade någon antibakteriell effekt alls ens i nyskick, och att 2/3 inte hade någon antibakteriell effekt kvar efter 10 tvättar. 

Silver är ett exempel på verksamt ämne som används i antibakteriella textilier. Vid ett test utfört på uppdrag av Svenskt Vatten 2018 försvann mellan 30 och 90 procent av silvret ut i avloppet efter tio tvättar av de behandlade kläderna. Läs mer hos Svenskt Vatten.

2. Vatten- och smutsavvisande impregneringar – se upp för högfluorerade ämnen
PFAS är ett samlingsnamn på en grupp högfluorerade ämnen som används i allt från textilimpregnering till skönhetsprodukter och brandskum. Dessa ämnen bryts ner extremt långsamt (om alls) när de hamnar i miljön och de kan vara farliga för oss människor. Mest kända är PFOA och PFOS som båda är bevisat skadliga för både hälsa och miljö.

Högfluorerade ämnen används både i impregneringar och membran. Flera företag har nu ersatt dem med bättre alternativ, men de förekommer fortfarande i handeln. Fråga i butiken om plagget du ska köpa är fluorfritt.

3. Plagg som innehåller formaldehyd – kan vara allergi- och cancerframkallande
Var vaksam om det står att ett plagg är strykfritt eller om det har behandlats för att bli mjukare eller styvare. Vid sådana behandlingar kan formaldehyd vara en av de kemikalier som använts. Formaldehyd är allergiframkallande och misstänks kunna orsaka cancer och bör därför inte få förekomma i kläder. 

Köper du miljömärkta kläder slipper du att bli utsatt för formaldehyd. Om du inte hittar miljömärkt, tvätta plagget innan du använder det.

4. Plastisoltryck – kan skada reproduktionen
Plastiga tryck som finns på till exempel sportkläder kan bestå av plastisolfärg som är en PVC-baserad färg. För att tillverka PVC används vinylklorid som är ett cancerframkallande ämne som kan innebära en hälsofara för de som arbetar i produktionen. För att göra PVC-plasten mjuk används ofta ftalater som också kan påverka dig som använder plagget. Många ftalater har klassats som reproduktionstoxiska, vilket innebär att de kan påverka förmågan att få barn.

På grund av problemen med PVC och ftalater så är många tryckfärger idag tillverkade av andra material, vilket innebär att alla plastiga tryck inte är farliga.

5. Oekologiskt odlad bomull – mest besprutade fibern
Välj bort plagg som består av oekologisk bomull eftersom det kan innebära att stora mängder bekämpningsmedel och insektsmedel har använts i bomullsodlingen. Många av de kemikalier som används är miljö- och hälsofarliga. De påverkar framförallt de personer som arbetar ute på fälten och den omgivande miljön, men det kan också finnas spår av jordbrukskemikalier i det färdiga plagget.

Köp hellre kläder med ekologiskt odlad bomull eller miljömärkta plagg (till exempel GOTS eller Bra Miljöval), då har man bland annat granskat och begränsat användningen av kemiska bekämpningsmedel. 

Vill du även undvika att sprida mikroplaster till haven  undvik nya syntetplagg.

Hur ska jag veta om ett plagg innehåller något av dessa ämnen? 

Det går inte att se eller känna på ett plagg om det är okej eller inte. Däremot kan vissa lukter indikera att något inte är som det ska.

Om ett tryck eller en beläggning luktar som en ”gammal plastanka” kan det vara ett tecken på att det innehåller ftalater. Om plagget luktar fisk kan det innehålla formaldehyd. Om plagget luktar ”kemiskt” kan det till exempel vara antimögelmedel eller lösningsmedel som orsakar doften. Lukten kan hjälpa dig på vägen, men alla otrevliga ämnen luktar inte. För att vara säker på att undvika hälsovådliga ämnen bör du köpa något som är miljömärkt eller som har en märkning där slutprodukten har kontrollerats som OEKO-tex. Miljömärkta textilier har granskats för många fler ämnen än vad lagstiftningen kräver.

Butiken har skyldighet att ge dig svar på frågan om en vara innehåller mer än 0,1 procent särskilt farliga ämnen inom 45 dagar.
> Här finns mer information om din rätt att få veta

Om du är osäker på vad ditt nya plagg innehåller, tvätta plagget innan det används. Alla nya plagg som köps till små barn bör tvättas innan de används. 

Varför är inte alla otrevliga ämnen förbjudna? 

Den europeiska kemikalielagstiftningen, REACH, omfattar många ämnen som förekommer i textil, men det är mycket som inte ingår och som fortfarande får användas. Ett problem är att REACH i första hand är utformad för kemiska produkter och blandningar och inte för varor som textilier. Om textilierna har tillverkats utanför EU så finns det inte några krav alls på vilka ämnen som får användas vid själva produktionen. Då krävs enbart att det inte finns några ämnen på REACH-listan i de färdiga produkterna när de säljs på den europeiska marknaden.  

Naturskyddsföreningen arbetar för en hårdare lagstiftning för textilier. För leksaker finns ett eget direktiv med en hårdare lagstiftning som innebär att de måste vara CE-märkta när de säljs inom EU. Samma regler borde finnas för kläder och hemtextil.

Textilier märkta med Bra Miljöval

Vår miljömärkning säkerställer att kläder och textilier tillverkas på ett schysst sätt. Vi miljömärker även återanvända kläder.