5 kemikaliebovar i kläder

När textilier produceras används stora mängder färger och kemikalier (1,5 - 6,9 kg kemikalier/kg tyg). Dessa kan vara skadliga för miljön och innebära en stor hälsorisk för de som arbetar i produktionen. Men de kan också påverka dig som använder plagget eftersom många av kemikalierna finns kvar i tyget. Vi listar fem saker som du ska se upp för.

Plastiga tryck som finns på till exempel sportkläder består ibland av plastisolfärg som är en PVC-baserad färg. Fråga efter tryckfärger utan PVC och ftalater.

Här är kläderna som du bör undvika

1. Antibakteriella kläder – onödigt och giftigt
Undvik kläder som marknadsförs som luktfria eller antibakteriella. De kan vara behandlade med ämnen som är skadliga för både dig och miljön.

Antibakteriella ämnen (biocider) tillsätts i textil för att förhindra bakterietillväxt, till exempel för att motverka svettlukt i en strumpa. De är inte bara giftiga för bakterier, utan kan potentiellt innebära en hälsorisk för dig som använder plagget. Vidare kan de skapa antibiotikaresistens och skada vattenlevande organismer om de hamnar i våra vattendrag. Det har dessutom visat sig att biocidbehandlade kläder snabbt tappar sin effekt eftersom ämnena tvättas ur.

Kemikalieinspektionen gjorde 2015 ett test av hur bra dessa kläder i verkligheten fungerar mot bakterier och kunde då se att 1/3 av de testade kläderna inte hade någon antibakteriell effekt alls ens i nyskick, och att 2/3 inte hade någon antibakteriell effekt kvar efter 10 tvättar. 

Silver är ett exempel på verksamt ämne som används i antibakteriella textilier. Vid ett test utfört på uppdrag av Svenskt Vatten 2018 försvann mellan 30 och 90 procent av silvret ut i avloppet efter tio tvättar av de behandlade kläderna. Läs mer hos Svenskt Vatten.

2. Vatten- och smutsavvisande impregneringar – se upp för högfluorerade ämnen
PFAS är ett samlingsnamn på en grupp högfluorerade ämnen som används i allt från textilimpregnering till skönhetsprodukter och brandskum. Dessa ämnen bryts ner extremt långsamt (om alls) när de hamnar i miljön och de kan vara farliga för oss människor. Mest kända är PFOA och PFOS som båda är bevisat skadliga för både hälsa och miljö.

Högfluorerade ämnen används både i impregneringar och membran. Flera företag har nu ersatt dem med bättre alternativ, men de förekommer fortfarande i handeln. Fråga i butiken om plagget du ska köpa är fluorfritt.

3. Plagg som innehåller formaldehyd – kan vara allergi- och cancerframkallande
Var vaksam om det står att ett plagg är strykfritt eller om det har behandlats för att bli mjukare eller styvare. Vid sådana behandlingar kan formaldehyd vara en av de kemikalier som använts. Formaldehyd är allergiframkallande och misstänks kunna orsaka cancer och bör därför inte få förekomma i kläder. 1 november 2020 kommer ett nytt lagkrav träda i kraft inom EU som begränsar halterna i kläder, textil och skor (men det blir inget totalförbud). Köper du miljömärkta kläder slipper du helt att bli utsatt för formaldehyd.

4. Plastisoltryck – kan skada reproduktionen
Plastiga tryck som finns på till exempel sportkläder kan bestå av plastisolfärg som är en PVC-baserad färg. För att tillverka PVC används vinylklorid som är ett cancerframkallande ämne som kan innebära en hälsofara för de som arbetar i produktionen. För att göra PVC-plasten mjuk används ofta ftalater som också kan påverka dig som använder plagget. Många ftalater har klassats som reproduktionstoxiska, vilket innebär att de kan påverka förmågan att få barn.

På grund av problemen med PVC och ftalater så är många tryckfärger idag tillverkade av andra material, vilket innebär att alla plastiga tryck inte är farliga.

5. Oekologiskt odlad bomull – mest besprutade fibern
Välj bort plagg som består av konventionell bomull eftersom det kan innebära att stora mängder bekämpningsmedel och insektsmedel har använts i bomullsodlingen. Många av de kemikalier som används är miljö- och hälsofarliga. De påverkar framförallt de personer som arbetar ute på fälten och den omgivande miljön, men det kan också finnas spår av jordbrukskemikalier i det färdiga plagget.

Köp hellre kläder med ekologiskt odlad bomull eller miljömärkta plagg (till exempel GOTS eller Bra Miljöval), då har man bland annat granskat och begränsat användningen av kemiska bekämpningsmedel. 

Textilier märkta med Bra Miljöval

Vår miljömärkning säkerställer att kläder och textilier tillverkas på ett schysst sätt. Vi miljömärker även återanvända kläder.