Metoder för förändring 

För att nå våra mål och i förlängningen uppnå vår vision arbetar vi utifrån fem förändringsmetoder: naturkänsla, mobilisering, påverkan, konsumentmakt och samarbete.   

berg,människor,himel,moln,fjällen

Naturkänsla – kärlek till och respekt för naturen

Mobilisering – en bred inkluderande folkrörelse

Påverkan – dagens beslut påverkar morgondagens liv på planeten

Konsumentmakt – varje handling räknas

Samarbete – för att hitta hållbara lösningar