Det här är  Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Med över 200 000 medlemmar har vi kraft att förändra!  

Naturskyddsföreningens vision: En hållbar framtid på en frisk och levande planet. 

Naturskyddsföreningen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd, naturvård och miljövård. Vi är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation och sedan 1909 har vi varit med och räddat pilgrimsfalken, skapat naturreservat och påverkat viktiga politiska beslut, bland annat inom klimatområdet.
Som en del av den globala miljörörelsen bidrar Naturskyddsföreningen till att stärka frågor om hållbar utveckling i världen. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.
Med medlemmar över hela landet, lokal förankring i nästan varje kommun och många engagerade människor har Naturskyddsföreningen stora möjligheter att fortsätta göra en konkret skillnad för naturen och miljön. Tillsammans kan vi påverka lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Naturskyddsföreningens roll som miljöorganisation

Så här ser vi på vår roll, vårt arbete och vårt engagemang: 

  • Vi är en demokratisk, medlemsbaserad förening som driver viktiga natur- och miljöfrågor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Vi har en unik kraft som folkrörelse och vill vara en naturlig hemvist för alla miljöengagerade. Vi finns i hela landet och verkar på alla nivåer i samhället.
  • Vi har en bred och djup kompetens grundad i vetenskap och fakta. Vi väcker engagemang för naturen, sprider kunskap och utbildar om miljöfrågor, verkar för skydd och vård av värdefull natur, skapar opinion samt påverkar, granskar och utkräver ansvar av makthavare och lagstiftare.
  • Vi verkar för en hållbar konsumtionskultur samt förändrade normer och beteenden. Vi tror att verklig förändring bygger på solidaritet i hela samhället, mellan generationer och över landsgränser.
  • Vi bidrar till konkreta lösningar för ett modernt samhälle på en frisk och levande planet.
  • Vi samarbetar med nätverk, organisationer och företag i såväl Sverige, som i EU och världen.
naturskog,urskog,gammelskog,fjällen,naturskyddsfšreningen,landskap,skog

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Ett lodjur med sin lodjursunge.

Vår historia: Mer än 100 år av envis kamp

vitrygg,hackspett,artprojekt,segrar

Framgångar för naturen: Läs om våra segrar