Det här är  Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Med över 200 000 medlemmar har vi kraft att förändra!  

Vår vision: En hållbar framtid på en frisk och levande planet. 

Naturskyddsföreningen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd, naturvård och miljövård. Vi är Sveriges största miljöorganisation och sedan 1909 har vi varit med och räddat pilgrimsfalken, skapat naturreservat, bidragit till ekoboomen och påverkat viktiga politiska beslut, bland annat inom klimatområdet. 

Genom att stötta och samarbeta med den globala miljörörelsen bidrar Naturskyddsföreningen till ett starkare deltagande och genomslag för frågor om hållbar utveckling i lokala och globala utvecklingsprocesser. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning. 

Med närmare en kvarts miljon medlemmar, lokal förankring i nästan varje kommun och drivande eldsjälar har vi stora möjligheter att fortsätta göra en konkret skillnad för naturen och miljön. Tillsammans kan vi påverka lokalt, regionalt, nationellt och globalt.  

Vår roll som miljöorganisation

Så här ser vi på vår roll, vårt arbete och vårt engagemang: 

  • Vi är en demokratisk, medlemsbaserad organisation som driver viktiga natur-och miljöfrågor lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 
  • Vi har en unik kraft i vår folkrörelse och vill vara en naturlig hemvist för alla miljöengagerade. Vi finns i hela landet och verkar på alla nivåer i samhället. 
  • Vi har en bred och djup kompetens grundad i vetenskap och fakta. Vi väcker engagemang för naturen, utbildar och sprider kunskap om miljö och hälsa, verkar för skydd och vård av värdefull natur, skapar opinion samt påverkar, granskar och utkräver ansvar av makthavare och lagstiftare. 
  • Vi verkar för en hållbar konsumtionskultur och för förändrade normer och beteenden och tror att verklig förändring bygger på solidaritet i hela samhället, mellan generationer och mellan länder. 
  • Vi bidrar till konkreta lösningar för ett modernt, miljöanpassat samhälle på en frisk och levande planet. 
  • Vi samarbetar med nätverk, organisationer och företag i Sverige och världen för att möta framtidens stora miljöutmaningar. 
naturskog,urskog,gammelskog,fjällen,naturskyddsfšreningen,landskap,skog

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Ett lodjur med sin lodjursunge.

Vår historia: Mer än 100 år av envis kamp

vitrygg,hackspett,artprojekt,segrar

Framgångar för naturen: Läs om våra segrar