Natursnoksledarutbildning grund och fördjupning: Snok Online, Snok 1 och Snok 2

Naturskyddsföreningen arrangerar utbildningar för alla medlemmar som vill leda barn och deras vuxna inom barn- och familjeverksamheten Natursnokarna. Du måste inte ha gått en utbildning för att leda natursnoksgrupp men det är något vi starkt rekommenderar.

Som Natursnoksledare erbjuder du natursnoks-aktiviteter som en del av den lokala kretsens program.

Snok Online: Digital introduktionsutbildning för natursnoksledare.

Snok 1: Natursnoksledarutbildning grund. Utomhus.

Snok 1 Deluxe: Natursnoksledarutbildning grund med internat.

Snok 2: Natursnoksledarutbildning fördjupning med internat.

Kontakta din kretsstyrelse!

Vi rekommenderar alla deltagare att ta kontakt med sin lokala kretsstyrelse alternativt sitt länsförbund inom Naturskyddsföreningen, för att eventuellt få hjälp med avgiften för utbildningen och/eller resan. 

Reseersättning kan i vissa fall sökas från Naturskyddsföreningens rikskansli.