Natursnoksledarutbildning Snok Grund och Snok Fortsättning

Naturskyddsföreningen arrangerar utbildningar för alla medlemmar som vill leda barn och deras vuxna inom barn- och familjeverksamheten Natursnokarna. Du måste inte ha gått en utbildning för att leda natursnoksgrupp men det är något vi starkt rekommenderar.

Som Natursnoksledare erbjuder du natursnoks-aktiviteter som en del av den lokala kretsens program.

Natursnoksledarutbildning Snok Grund.

Natursnoksledarutbildning Snok Fortsättning med internat.

Utöver våra utbildningar anordnas också
”Peppträff för Natursnoksledare”– träffar för befintliga snokledare för att diskutera olika snokrelaterade frågor som de anmälda vill prata om.

Om att ha natursnokar i sin krets” – träffar för styrelseledamöter i Naturskyddsföreningen. Fokus på frågor om hur kretsen får igång en snokverksamhet eller hur det är att stötta sin snokledare med mera.

Kontakta din kretsstyrelse!

Vi rekommenderar alla deltagare att ta kontakt med sin lokala kretsstyrelse alternativt sitt länsförbund inom Naturskyddsföreningen, för att eventuellt få hjälp med avgiften för utbildningen och/eller resan. 

Reseersättning kan i vissa fall sökas från Naturskyddsföreningens rikskansli.