Brasilien: Hot om våld tvingar bort familjer

– Våra familjer har bott här i nästan tvåhundra år, vi har papper på att vi äger marken. Ändå försöker det företag som ska bygga hamnen att tvinga bort oss med hjälp av våld och hot.
Det berättar Clovis Amorim som är fiskare i byn Cajueiro i den brasilianska delstaten Maranhão.

Runt 160 000 brasilianska fiskare drabbas när kustområden exploateras av företag och miljön förstörs. En del trängs undan med våld trots att de har papper på att marken de bor på är deras.

Maranhão ligger i nordöstra Brasilien, i utkanten av Amazonas och inte långt från det område där Amazonas-floden har sitt utlopp. Delstaten, med drygt sex miljoner invånare, är en av Brasiliens fattigaste. Det är också en delstat där den afro-brasilianska kulturen är mycket levande.

Tillsammans med ett par hundra andra familjer bor Clovis Amorim och hans familj i Cajueiro, en liten by i närheten av delstatens huvudstad São Luís.

– Här finns många symboliska platser förknippade med de första afrikaner som fördes hit till Brasilien. Det här är en viktig del av vår historia. Våra släktingar har levt här under tvåhundra år och det finns dokument som bekräftar bosättningen från 1860. Sedan 1998 har alla som bor här sin mark legalt registrerad, berättar Clovis Amorim.

Företag vill ta över marken

Men nu vill lokala företagare, kopplade till den politiska makten och kinesiska intressen, bygga en privat storhamn. Och för att det ska lyckas måste Clovis Amorim och de andra tvingas bort. Med våld, om det behövs.

Clovis Amorim vill inte flytta från sin hemby trots hot om våld om han stannar kvar.
Foto: CPP

Själv har Clovis Amorim mottagit flera hot från beväpnade män och numera tänker han alltid på var han rör sig.

– Situationen är väldigt svår för familjerna, många har fått sin mark invaderad och byggnader har rivits. Jag är tvungen att vara mycket mer försiktig idag än vad jag tidigare varit, fortsätter han.

Precis som många andra familjer i området försörjer sig Clovis på en blandning av fiske och enklare jordbruk i samklang med naturen. Den biologiska mångfalden är stor och människorna i och kring Cajueiro har länge kämpat för att skapa vad som i Brasilien kallas ett Reserva Extrativista, ett område skyddat från kommersiell exploatering där resurserna endast får användas traditionellt av de människor som bor där. Syftet är att skydda traditionell kultur och traditionella näringar.

Våldsam markspekulation

Men nu hotas både miljö och människors försörjning av den planerade hamnen. De styrande partierna har mottagit stora kampanjbelopp från byggföretaget WTORRE som är ett av de företag som ligger bakom bygget av hamnen.

– Delstatsregeringen respekterar inte på något sätt våra rättigheter. Det pågår en våldsam markspekulation här där ledande politiker också är involverade. Bakom själva bygget finns förutom intressen kopplade till politiker här i delstaten, också kinesiska företag. Mark invaderas, hus rivs och många familjer har redan tvingats bort, fortsätter Clovis Amorim.

Familjerna i Cajueiro är inte ensamma om att drabbas. Enligt en studie som gjorts av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation CPP är närmare 160 000 brasilianska fiskare utsatta för samma sak som det som drabbar människorna i Cajueiro: miljön förstörs och företag försöker exploatera kustområdet. Och för att lyckas med detta måste de tvinga bort familjerna från sina hem med hjälp av hot och våld.

– Det är inte bara ett brott mot oss, utan också mot naturen och miljön. De skador som uppstår om hamnen byggs kommer att drabba livet i havet, fortsätter Clovis Amorim.

Störst skador orsakas av muddring, ökad fartygstrafik, propellerrörelser, och föroreningar. Detta påverkar inte bara vattenmiljön och vattenkvaliteten och därigenom omkringliggande ekosystem och alla de djur och fiskar som lever där, utan också de människor som är beroende av hav och fiske för sin överlevnad. Dessutom behövs inte hamnen: det finns flera andra hamnar i regionen.

Men familjerna i Cajueiro har också stöd utifrån. Flera europeiska politiker har varit på plats och allt fler börjar nu uppmärksamma det som händer:

– Ju fler som berättar om det som sker här, desto större chans att vi kan rädda miljön och stoppa hamnbygget. Det vi kämpar för handlar inte bara om Cajueiro, utan det är viktigt för hela San Luis. Amazonas håller på att försvinna, vi måste skydda det som finns kvar!

 

Läs alla artiklar i serien om hotade miljökämpar:

Allt fler miljökämpar mördas

Brasilien: Miljöaktivister under allvarligt hot

Sydafrika: folket mot gruvan - en kamp på liv och död

Gambia: Fiskmjölsfabrikerna konkurrerar ut lokala fiskare

 

 Mer information

Brasilien är det land i världen där det är farligast att kämpa för miljön. Sedan början av 2015 har 145 miljökämpar mördats i Brasilien, enligt organisationen Global Witness. I början av 2016 mördades Nilce ”Nicinha” de Souza Magalhães, lokal ledare för Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation MAB som kämpat mot vattenkraftverket Jirau i staden Porto Velho.

Runt om i Brasilien hotas småskaligt fiske av stora infrastrukturprojekt där mangroveträsk och naturliga miljöer riskerar att förstöras, samtidigt som människors försörjningsmöjligheter upphör. På senare år har situationen blivit allt värre, med nya lagar som gjort det allt svårare för miljöorganisationer att ta strid.

Naturskyddsföreningen stöder organisationen CPP (Conselho Pastoral dos Pescadores) som i sin tur stödjer Cajueiro och andra småskaliga fiskesamhällen i deras kamp för att försvara sina markrättigheter och skydda sina traditionella fiskevatten från storskalig exploatering. CPP grundades 1960 och ingår sedan 2012 i Naturskyddsföreningens globala samarbeten.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.