Farliga PFAS-ämnen i analyserade sminkprodukter

Naturskyddsföreningen har testat 22 olika sminkprodukter på den svenska marknaden, alla med tillåtna PFAS i innehållsförteckningen. I 20 av produkterna fanns oredovisade PFAS-ämnen som föroreningar. Bland dessa hittades sju PFAS-ämnen som finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Vissa av produkterna innehåller lika höga halter PFAS-ämnen som brandskum och skidvalla.

Pressmeddelande

PFAS - en förkortning för högfluorerade ämnen, per- och polyfluorerade alkylsubstanser - är en stor grupp vatten- och smutsavstötande kemikalier som finns i många vardagsprodukter. De används som ytbehandling i, till exempel, kläder, skor och stekpannor. De mest omtalade källorna till PFAS i miljön har hittills varit brandskum och skidvalla.

De produkter som på Naturskyddsföreningens uppdrag nu analyserats är kosmetiska produkter som används direkt på huden.

– PFAS-ämnen är en prioriterad fråga i Sverige och internationellt. Både forskare och myndigheter uppmanar företag att fasa ut dessa ämnen. Att vi hittar välkända och erkänt farliga PFAS i kosmetiska produkter visar på hur vitt spritt problemet är, och varför det är viktigt att göra någonting åt det så fort som möjligt. Därför gjorde vi den här undersökningen, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I djurförsök har några av PFAS-ämnena orsakat leverskador, påverkat immunförsvaret och försämrat förmågan att få ungar. Vissa är misstänkt cancerframkallande. PFAS ger inga akuta hälsoproblem, men de kan lagras i kroppen och det finns misstankar om att en lång tids exponering kan öka risken för negativa effekter.  Trots detta är endast ett fåtal reglerade. Det är idag fritt fram att använda de flesta PFAS i konsumentprodukter som kosmetika.

– Det är väldigt svårt för en enskild konsument att undvika alla över 3 000 olika PFAS-ämnen som finns på marknaden. Vi vill att lagen ändras så att hela gruppen PFAS-ämnen förbjuds i konsumentprodukter. Vi vill dessutom att de företag som använder PFAS i sina produkter går före och tar bort dem redan nu, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Så här gjorde vi:

Naturskyddsföreningen skickade in 22 kosmetiska produkter med PFAS i innehållsförteckningen till IVL Svenska Miljöinstitutet för analys. Produkterna kommer från olika kända varumärken och utgör ett slumpmässigt utvalt stickprov. De valdes ut för att någon typ av PFAS anges i produkternas innehållsförteckning.

Analysen gjordes för att se om produkterna innehåller någon annan PFAS än den som angivits. Totalt letade vi efter 16 stycken olika PFAS. Resultatet visade att 20 av 22 produkter innehöll PFAS som inte anges på produkten. 17 produkter innehöll PFOA, ett PFAS-ämne som är klassat som misstänkt cancerframkallande. Ytterligare två erkänt hälsoskadliga PFAS-ämnen, PFNA och PFDA, hittades i produkterna. Ett av dem fanns i tio produkter det andra i 12.

Undersökningen visar att vissa kosmetiska produkterna innehåller halter av oredovisade PFAS som är jämförbara med halter som hittats i vissa skidvallor och brandskum.

De tre produkterna med högst halter PFAS i undersökningen är:

The Body Shop, Fresh Nude Foundation
The Body Shop, Shade Adjusting Drops
Lumene, Nude perfection fluid foundation

Vår undersökning är endast ett stickprov. Halterna av PFAS i dessa varumärken kommer troligen att variera mellan olika produktionstillfällen och i olika flaskor. Dessa resultat behöver därför inte vara representativa för ett helt varumärke eller produkt över tid.

Alla de varumärken som våra stickprov hämtades från säljer också liknande produkter som inte innehåller PFAS. Det visar att det går att tillverka smink och hygienprodukter av hög kvalitet utan att använda PFAS-ämnen. Därför uppmanar Naturskyddsföreningen branschen att genast ta bort PFAS från kosmetiska produkter. Vidare uppmanar Naturskyddsföreningen politiker och myndigheter att verka för ett gruppförbud för PFAS-ämnen i konsumentprodukter.

>Läs faktablad om hur vi gjorde undersökningen - och resultaten
>Läs mer om PFAS i smink

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07