Problemen med de ASC-märkta jätteräkorna

Vår kampanj Anti Scampi fick tusentals privatpersoner, butiker och restauranger att skippa en av världens största miljöbovar – jätteräkan. Men nu har flera butiker som tidigare skippat skamräkan köpt in den igen, med en alltför slapp certifiering som inträdesbiljett.

Jätteräkor kan fiskas eller odlas. Fiske efter tropiska räkor sker med trål och är det fiske i världen som genererar mest bifångst. De tropiska räkorna är hårt fiskade i tropiska hav, men det som dominerar jätteräksproduktionen är odling.

Odlingen av räkor sker för det mesta i anlagda dammar efter avverkning av mangroveskogar eller på översvämmad jordbruksmark. Produktionen kräver att stora ytor läggs under vatten och ofta används antibiotika och andra kemikalier rutinmässigt.

Forskning visar att de ekosystem som förstörs av räkproduktionen ger ekosystemtjänster vars värde vida överstiger produktionens, inklusive en rik biologisk mångfald, kollagring som motverkar klimatförändringar och skydd mot stormar och erosion. Inte sällan rapporteras såväl brott mot miljölagstiftning som grova överträdelser av mänskliga rättigheter relaterade till den exportinriktade räkindustrin.

Det är i dagsläget inte möjligt att odla tropiska varmvattenräko i öppna system på ett hållbart sätt. Konsumtionen av de tropiska räkorna måste minska, och en oro med ASC-märkningen är att den ska öka efterfrågan. Naturskyddsföreningen anser att vissa livsmedel är så dåliga att de överhuvudtaget inte borde märkas.

Vår kritik gäller framförallt: 

  1. Hållbarhet och spårbarhet av foder, 
  2. Avelsbeståndets ursprung,
  3. Återplantering av mangrove, 
  4. Sociala villkor för arbetstagare, och 
  5. Efterlevnad och kontroll av principerna.  

Om du vill äta skaldjur rekommenderar vi att du istället satsar på burfångad havskräfta och odlade/handplockade kungskrabbor, ostron, musslor eller pilgrimsmusslor. 

Faktaruta om ASC

Aquaculture Stewardship Council, eller ASC, är en märkning för ”ansvarsfullt odlad” fisk och skaldjur som grundats av WWF (Världsnaturfonden) och IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative).

Många konventionella räkodlingar i excemlevis Vietnam och Ecuador har redan certifierats genom ASC och finns nu på den svenska marknaden. Däribland Omarsas odlingar i Ecuador, vilka beskrivs i vår rapport och film ”I grumliga vatten”, har nu ASC certifierats. Läs mer om ASC på Antiscampigruppens hemsida (del av Havsnätverket i Naturskyddföreningen) www.scampi.nu 

 

Ge bort en gåva till havet!

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!