Ställ miljökrav på fyrverkerier!

Hexaklorbensen, ett av världens farligaste ämnen, har hittats i fyrverkerier som sålts i Sverige. Raketer innehåller också giftiga tungmetaller. Det visar en undersökning som Kemikalieinspektionen gjorde 2011.

Kemikalieinspektionen analyserade fyrverkerier som säljs i Sverige efter larm om giftiga raketer från bland annat Danmark och Finland. Resultatet blev att sex av åtta fyrverkeripjäser innehåller det livsfarliga ämnet hexaklorbensen.

– Det är bra att Kemikalieinspektionen jobbar för att avgifta vanliga konsumentprodukter. Det är hög tid för branschen att göra detsamma. Vi väntar nu spänt på att få se vilket företag som först erbjuder sina kunder miljöanpassade fyrverkerier, säger Mikael Karlsson.

Även om vi skjuter fyrverkerier endast vid högtidliga tillfällen så är vi konstant så kontaminerade av alla miljögifter omkring oss i vardagen att cocktaileffekten, alltså den påverkan som kemikalierna sammantaget får på oss människor, gör att det är viktigt att undvika miljögifter så långt det går.

– Det är klart man bör kunna skjuta fyrverkerier på nyårsafton. Ett tips är att gå ihop i grannskapet och köpa tillsammans så får man ner mängden fyrverkeripjäser. Och att enträget fråga efter miljömärkta fyrverkerier hos handlarna, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Om undersökningen

Sex av åtta fyrverkeripjäser innehåller det livsfarliga ämnet hexaklorbensen. Forskning visar att hexaklorbensen bland annat kan orsaka cancer, skador i hjärnan samt störa hormonbalansen.

Hexaklorbensen tillhör ett av världens tolv värsta miljögifter, "the Dirty dozen", tillsammans med ökända kemikalier som DDT och PCD. Ämnet är förbjudet i Sverige sedan 1980 och sedan 2004 omfattas det av Stockholmskonventionen, ett globalt avtal för att stoppa produktion och spridning av vissa långlivade organiska föroreningar.

Alla åtta undersökta fyrverkeripjäser innehåller dessutom en eller flera av tungmetallerna bly, kvicksilver, kadmium och krom, som Sverige länge arbetat för att reglera.