Vindkraft på rätt plats

Hur klarar fladdermöss och fåglar vindkraftverk? Vindkraftsutbyggnaden kan planeras med hänsyn till olika naturvärden. Nu är det dags för höstens kurser för alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet. Kursen arrangeras av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Vi är redo för STORA politiska beslut. Hjälp oss i kampen för ett bättre klimat.

Kursen utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och bli oberoende av fossila energikällor. Naturskyddsföreningens uppfattning är att det kan ske utan att stora naturvärden skadas eller förstörs, förutsatt att vindkraften lokaliseras till rätt områden.

Kursen sammanfattar aktuell kunskap om vindkraftens miljökonsekvenser, med fokus på hur den kan påverka biologisk mångfald och andra naturvärden. Syftet med kursen är att hjälpa grupper som vill arbeta med vindkraftsfrågor med kunskap och argument för att verka för att minimera miljöpåverkan av vindkraftsutbyggnaden.

Innehåll och medverkande  i vindkraftskurserna

  • Fåglar och vindkraft, Martin Green, Lunds universitet.

  • Fladdermöss och vindkraft, Martin Green, Lunds universitet.

  • Tillståndsprocesser och läget i länet, representanter från länstyrelsen i respektive län.

 

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.