ISD - Biologisk mångfald och stärkt ställning för kvinnor

Lantbrukssektorn i Tigrayregionen i norra Etiopien befinner sig i förändring. Här bedriver Institute for Sustainable Development (ISD) tillsammans med olika lokala aktörer ett kontinuerligt arbete för hållbar försörjning som ger positiva resultat, grundat på insikter om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett arbete som även stärkt kvinnors ställning i området.

Odlaren Haregwa Gobezay står under ett mangoträd i norra Etiopien.
Odlaren Haregwa Gobezay har lyckats förvandla en stenig ravin i norra Etiopien till en ekologisk fruktträdgård med nära 7 000 mangoträd.

Foto:

Naturskyddsföreningen
Afrika, Etiopien Jordbruk och mat

Trots stark tillväxt på senare år tillhör Etiopien fortfarande ett av världens fattigaste länder. Landets befolkning uppgår idag till närmare 100 miljoner och lantbruket står för nästan hälften av Etiopiens BNP. I regionen Tigray i norr drar många lantbrukare nytta av en rad ekosystemtjänster för att uppnå både en långsiktigt hållbar försörjning och ett ekologiskt hållbart lantbruk.

Organisationen ISD:s systematiska arbete har bidragit till förbättrad pollinering, biologisk skadedjursbekämpning, förbättrad rening av vatten och cirkulering av näringsämnen. Bland de mer långsiktiga effekterna av ISD:s arbete kan nämnas; större skördar, ökad livsmedelstrygghet och högre inkomster för bönderna.

Som en dyster påminnelse av krigen på 80- och 90-talen finns det i Etiopien i dag många ensamstående kvinnor. I ett initiativ för att stärka kvinnors ställning och öka deras oberoende ger ISD kvinnor ett särskilt stöd för att utveckla sin livsmedelsproduktion och därmed skapa möjligheter till egna inkomster och försörjning. ISD deltar även i EOA-I (Ecological Organic Agriculture Initiative), en plattform som drivs av civila samhället med målet att utveckla det ekologiska lantbruket i Afrika. EOA-I leds av Afrikanska Unionen.

I ISD:s nätverk ingår i storleksordningen 30 000 lantbrukare, men genom ett aktivt informationsarbete nås betydligt fler än så. ISD har cirka 25 medarbetare varav merparten jobbar på kontoret i Etiopiens huvudstad Addis Abeba.

ISD har sitt huvudkontor i Addis Abeba och har dessutom tre lokalkontor i olika delar av landet. Naturskyddsföreningen har samarbetat med ISD sedan 2005.

MER INFORMATION

ISD deltar i Green Action Week, en årlig kampanj, arrangerad av Naturskyddsföreningen och Consumers International med fokus på ”ekologisk mat och jordbruksproduktion för alla”.

> Artikel om Green Action Week: Så här ställer världen om till eko

> Artikel: Afrikanska jordbrukare ställer om till eko