BIOVISION AFRICA TRUST - Ställa om till eko kräver kunskap

Fortfarande krävs mycket arbete för att ekologiskt lantbruk ska bli ett alternativ för många småbrukare. En viktig del i det arbetet handlar om information och kunskapsutbyte samt att medvetandegöra både de miljömässiga och ekonomiska fördelarna för småskaliga producenter.

Foto på en person som får i ett fält med grödor.
Att framgångsrikt odla ekologiska gröder kräver omfattande biologiska kunskaper. BioVision Africa Trust jobbar bland annat med att ge rådgivning till bönder om ekologisk odling.

Foto:

Getty Images.
Afrika, Kenya Jordbruk och mat

Ekologiskt lantbruk är ett alternativ för många afrikanska bönder att uppnå goda skördar utan att förlita sig på dyra kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Att framgångsrikt odla ekologiska gröder kräver omfattande biologiska kunskaper. Bönderna som inte redan producerar ekologiskt behöver nås av relevant information för att kunna se fördelarna med att ställa om till ekologiskt lantbruk.

BvAT (BioVision Africa Trust) är en organisation som verkar för att minska fattigdomen och trygga tillgången till mat för småbrukare i Kenya. BvAT verkar även i andra afrikanska länder genom informationsspridning om lämplig teknik för att förbättra hälsa för både människor som djur. Men även för växtriket och miljön i stort. Bland annat sänds rådgivningsprogram via radio, man ger ut tidningen ”The Organic Farmer” och lär ut hur datorer kan användas även för de som inte kan läsa.

BvAT samverkar även med den kenyanska statens lokala rådgivningscentra och har koordinatörer placerade på sex rådgivningscentra. Organisationen deltar även i EOA-I (Ecological Organic Agriculture Initiative), en plattform som till stor del drivs av det civila samhället med målet att utveckla det ekologiska lantbruket i Afrika. EOA-I leds av Afrikanska Unionen och BvAT ansvarar för det kontinentala sekretariatet. Härifrån stöds även verksamhet i andra östafrikanska länder som Etiopien, Tanzania och Uganda samt i västafrikanska länder som Benin, Mali, Nigeria och Senegal.

Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation BvAT grundades 2009. BvAT:s huvudkontor ligger i Kenyas huvudstad Nairobi och har i dag elva anställda.

MER INFORMATION

Från och med 2017 deltar BvAT i den årliga kampanjen Green Action Week. En kampanj som arrangeras av Naturskyddsföreningen i samarbete med Consumers International och där fokus ligger på ”ekologisk mat och jordbruksproduktion för alla”.

> Artikel om Green Action Week: Så här ställer världen om till eko