Koan – bygger ekologiska allianser

Koordinering är nödvändig för att utveckla det ekologiska jordbruket. Därför samlar Koan i Kenya över 200 000 medlemmar, och arbetar bland annat med kunskapsspridning, politisk påverkan, och med att underlätta för småskaliga bönder. Ett viktigt fokus för organisationen är därför att bygga hållbara marknadsstrukturer för att få ut ekologiska varor på marknaden.

Kenya hållbart jordbruk ekologiskt ekobönder samarbete Naturskyddsföreningen
Koan arbetar bland annat med att underlätta för ekologiskt jordbruk och småskaliga bönder.
Afrika, Kenya Jordbruk och mat

Koan (Kenya Organic Agriculture Network) är en medlemsbaserad organisation i Kenya. Koan representerar över 200 000 bönder och exportörer över hela landet. 

Organisationens mål är att utveckla det ekologiska jordbruket. Då behövs koordinering och samordning, och därför är det viktigt för både småskaliga eko-lantbrukare och exportörer att gå samman och driva frågor gemensamt. 

Koan strävar efter en hållbar jordbrukssektor, en hälsosam miljö, förbättrade försörjningsmöjligheter och ökad säkerhet. Genom att underlätta för bönder att få ut ekologiskt producerade grödor på marknaden så kan man också bidra till en ökad konsumtion av hållbart producerade grödor på bekostnad av traditionellt odlade jordbruksprodukter.

Koan arbetar bland annat med politisk påverkan, certifiering, och att bygga kompetens och nätverk.

Samarbetet med Naturskyddsföreningen inleddes under 2018 och projektet handlar främst om att ge stöd till och utveckla arbetet för att skapa hållbara system inom försäljning och logistik för frukt och grönsaker. Detta ska underlätta för småskaliga bönder i områden som Muranga och Machakos att få ut sina varor på marknaderna. 

Projektet involverar både eko-bönder och logistikpersonal, och dess mål är att få ut stora volymer ekologiskt odlade grödor på lokala marknader. 

Som en del i projektet kommer även två solcellsdrivna uppsamlingscenter att etableras. Med hjälp av dessa ska man bättre kunna kontrollera grödornas kvalitet. På centren arbetar utbildad personal som sorterar, graderar, packar och gör i ordning produkterna för leverans. 

Inom ramen för projektet driver Koan också frågor om vikten av hållbart jordbruk gentemot lokala beslutsfattare och marknader. 

Koan bildades 2004, och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2018.

Koan har sitt huvudkontor i Kenyas huvudstad Nairobi.