MASIPAG - Ris betyder liv

Mer frekventa skyfall, orkaner och översvämningar innebär stora umbäranden för jordbrukssektorn i Filippinerna. Här är ris basfödan och det är också ris som dominerar jordbruksproduktionen för landets småskaliga jordbrukare. En grupp, vars intressen tillvaratas och skyddas av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation Masipag.

Risbonde som arbetar.
För Masipag betyder ris liv och organisationen har i ett unikt projekt tagit fram 1 484 rissorter som sparats i en utsädesbank som delas gratis mellan Masipag-anslutna lantbrukare.

Foto:

Getty Images.
Asien, Filippinerna Jordbruk och mat

Öriket Filippinerna är näst efter Costa Rica världens största exportör av ananas. Plantagerna drivs av multinationella storbolag som Dole och Del Monte. Hos de lokala småbrukarna är det ris som dominerar, men här odlas även till exempel majs, kokosnötter och sötpotatis.

Masipag (Magasasaka at Siyentipiko para sa Pagpapaunlad ng Agham Pang-Agrikultura/Farmer-Scientist Partnership for Development) samlar och koordinerar civilsamhällesorganisationer, forskare och småbrukare som samarbetar för att utveckla ett hållbart lantbruk i Filippinerna.

Organisationen når ut till omkring 35 000 småbrukare i de tre huvudregionerna Luzon, Mindanao och Visayas. Masipag arbetar lokalt med utvecklingsarbete, men driver även påverkansarbete på nationell och internationell nivå. Totalt är cirka 35 personer anställda vid Masipag varav huvuddelen på kontoret i Luzon.

För Masipag betyder ris liv och organisationen har i ett unikt projekt tagit fram 1 484 rissorter som sparats i en utsädesbank som delas gratis mellan Masipag-anslutna lantbrukare. Organisationen bildades 1986 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 1999.

MER INFORMATION

Masipag deltar också i den årliga konsumentkampanjen Green Action Week som arrangeras av Naturskyddsföreningen i samarbete med Consumers International och där fokus ligger på ”ekologisk mat och jordbruksproduktion för alla”.

> Artikel om Green Action Week: Så här ställer världen om till eko

> Artikel: Ekologisk odling gav ökade risskördar

> Artikel: Fler starka risodlare på Filippinerna