ECOWASTE - Från miljökatastrof till föredöme

När fattiga människor i låginkomstländer får ta hand om vårt farliga miljögiftiga avfall drabbas såväl miljön som människors hälsa. I Filippinerna arbetar folkrörelsen EcoWaste för att stoppa import av förbjudna kemikalier, både i produkter och i avfall.

Foto på tre barn i Manila, Filippinerna.
Att bränna sladdar och sälja till skrothandlare ger snabbt pengar i handen. Elskrotet är det värdefullaste på tippen Pier 18 i Fillippinernas huvudstad Manila. Men också det farligaste.

Foto:

Luis Liwanag
Asien, Filippinerna Miljögifter

I Filippinernas huvudstad Manila med 10 miljoner invånare produceras tusentals ton sopor varje dag. Och en del av de elapparater, sladdar och mobiler som kasseras i Sverige importeras hit och till andra låginkomstländer. Att bränna gamla ljusslingor och sladdar för att komma åt koppar och sälja till skrothandlare är en möjlighet att tjäna pengar. För elskrotet är det värdefullaste, men också det farligaste.

Cancerframkallande ämnen, klorerade dibenzofuraner och klorerade dioxiner bildas när PVC-plasten runt kablarna smälter. Återvinningsarbetet är ett växande miljöhot och många barn i Filippinernas storstäder lever och rör sig i dessa farliga miljöer.

Tack vare folkrörelsen EcoWaste ökar människors kunskap om miljögifter och avfallshantering. Genom kampanjer arbetar organisationer för stoppa handeln med globalt förbjudna kemikalier. Dessutom sitter de med i den nationella kommissionen för sophanteringen och driver på för att skapa bättre förhållanden för såväl miljö som människor. Här tas skräpplockarnas kunskaper tillvara. På så vis blir skräphanteringen säkrare och mängden som går osorterat till tippen minskar.

Filippinsk media skriver ofta om organisationens framgångsrika arbete med att minska tungmetaller i leksaker och lampor, ftalater i plaster, med mera. EcoWaste bildades år 2000 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2009. Kontoret ligger i Quezon City.