TOXICS LINK - För en säkrare hantering av elektronikavfall

Gammalt elskrot, mobiler och datorer hamnar ofta i låginkomstländer runt om i världen. I Indien jobbar Toxics Link bland annat för en säkrare hantering av det giftiga avfallet.

Två kvinnor arbetar med att ta om hand elektronikavfall i Indien.
En del vårt elskrot når i Indien och ställer till med enorma problem både för miljön och för människors hälsa.
Asien, Indien Miljögifter

Illegal handel av elektronikskrot är vanligt. Uttjänta datorer, mobiltelefoner och andra elektriska apparater kan hamna i händerna på barnarbetare i låginkomstländer. Här plockas telefonerna och apparaterna isär - ofta helt utan skyddsutrustning - och tungmetaller och andra miljögifter läcker ut i naturen. En del av elskrotet når i Indien och ställer till med enorma problem både för miljön och för människors hälsa. Detta sker trots att Indien har lagar som ska reglera till exempel återvinning av mobiltelefoner.

Den indiska organisationen Toxics Link jobbar för en säker hantering av elektronikavfall. Genom kampanjer, information och påverkansarbete ökar de människors kunskaper om skadliga miljögifter. Dessutom driver de på för en giftfri hälsosektor, giftfria livsmedel, produktsäkerhet och arbetar även inom avlopp och återvinning. Toxics Link är ofta med och påverkar i de policyprocesser som handlar om miljögifter.

Organisationen verkar både lokalt i Indien och regionalt i grannländer och finns också på en internationell nivå. Toxics Link grundades 1996 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2008. Huvudkontoret ligger i New Delhi och organisationen har över 5 000 personer i nätverk över hela Indien.