KOnferens

Rovdjurskonferens
i Järvsö

13 april 2024

Välkomna till en konferens med fokus på samexistens mellan människor och rovdjur! Under den här dagen riktar vi blicken framåt och fokuserar på möjliga lösningar. Vi bjuder på ett spännande och aktuellt program med företrädare för forskning, myndigheter och andra aktörer.

På scenen kommer vi få höra om rovdjurens roll i ekosystemen, skadeförebyggande åtgärder för tamdjur, innovationsprojekt för samexistens och mycket mer. Moderator är Po Tidholm.

Konferensen äger rum i anslutning till de djupa skogarna där alla våra fyra stora rovdjur finns representerade i Järvsö, Hälsingland. Syftet med dagarna är att skapa ett forum som bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration samt diskussion och samverkan kring aktuella frågor om våra stora rovdjur.

Obs! Nu går det endast att anmäla sig digitalt.

Praktiskt om konferensen:

Datum: Lördag 13 april
Plats: Vildriket, Järvsö. Det går även att delta digitalt.
Tema för konferensen: Samexistens mellan människor och rovdjur.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF i samarbete med Naturskyddsföreningen Gävleborg, Ljusdals Naturskyddsförening.
Målgrupp: Den 13 april vänder sig konferensen till allmänhet och medlemmar.
Tips på boende:
Bergshotellet (bredvid Vildriket) OBS! ring för att boka. Ange "WWF april" när du bokar.
Järvsöbaden
Järvsö Bergscykel Park
Kontakt: Vid frågor kontakta: Hannah Wallin, hannah.wallin@naturskyddsforeningen.se

Del av större rovdjurskonferens

Konferensen pågår även 11-12 april och vänder sig då främst till personer som jobbar med rovdjursfrågor eller är engagerad i rovdjursfrågan. Läs mer om programmet 11-12 april här.

Program 13 april

Programmet uppdateras löpande.

9.00-9.30: Registrering och kaffe

9.30: Po Tidholm, moderator, hälsar välkommen och öppnar konferensen.
Beatrice Rindevall, Naturskyddsföreningens ordförande inleder.
Kristoffer Kavallin, kommunstyrelsen Ljusdals kommun inleder.

9.45: Vad händer i Sverige? Regeringsuppdrag och samexistens. Mona Hansers, Naturvårdsverket

10.05: Hur går det för våra stora rovdjur? Mona Hansers, Naturvårdsverket

10.30: Rovdjurens roll i ekosystemen ur ett skandinaviskt perspektiv – Jens Persson, SLU

10.50-11.10: Fika

11.10: Attityder till de stora rovdjuren och deras förvaltning i Sverige och världen Camilla Sandström, Umeå Universitet

11.40: Lodjuren i Sverige – Henrik Andrén, SLU

12.20-13.20: Lunch – ingår ej men går att köpa på bland annat närbelägna Bergshotellet.

13.20: Rovdjurens beteende i möte med människor – Hans Nordin, Länsstyrelsen Gävleborg

13.55: Oron för rovdjur – Bernard Le Roux, Dialogues

14.20: Rovdjur attraktiva för besöksnäringen – Marcus Eldh, Wild Sweden (digitalt)

14.30-14.45: Fika

14.45: Att driva företag med vilda djur i fokus – Sara Wennerqvist, Wild Nordic

15.10: Skadeförebyggande åtgärder för tamdjur – Hans Nordin, Länsstyrelsen Gävleborg

15.35: Teknik i naturens tjänst. Innovationsprojekt för samexistens – Världsnaturfonden WWF med samarbetsorganisationer

16.00: Avslutning

Anmälan

Pris
Deltagande på plats: 150 kr*. I priset ingår fika.
Deltagande digitalt: Gratis.

Sista anmälningsdag är den 1 april.
*Avgiften för att delta på plats betalas med swish efter anmälan. Mer information om det kommer.

Avbokningsvillkor

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Naturskyddsföreningen. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas och kan läsa mer om det här.