Betong (lättläst)

Hårt byggmaterial.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Den 31 augusti 2014 drabbades staden Malmö av ett kraftigt regn.

Eftersom stora delar av staden är byggd av asfalt och betong, kunde vattnet inte rinna ner i marken. Det blev stora översvämningar
både på gatorna och i husens källare.

Då insåg Malmö stad att staden behöver mer växter som suger upp vatten när det regnar mycket.

De har planterat nya träd och blommor och borrat många hål i betongen på marken.

Hålen är fyllda med gräs. Nu är torgen gröna och kan ta emot regnvatten.

Det är väldigt skadligt för miljön att tillverka betong. Det marina ekosystemet förändras när vi hämtar sand till betongen från havets botten.

Själva tillverkningen kräver stora mängder energi och släpper ut mycket växthusgaser.

På 2030-talet blev det förbjudet att använda ny betong i byggen.

Idag år 2053 bygger vi de flesta hus i trä, till och med höghus. Den enda betongen som används är återvunnen betong.

Marina ekosystemet
Ett ekosystem handlar om hur alla djur och växter lever tillsammans med varandra och den miljö som de bor i. Om en del av ekosystemet förstörs, så påverkar det alla andra delar i ekosystemet. Det ekosystem som finns i havet kallas för det marina ekosystemet.

Växthusgaser
Koldioxid, metangas och vattenånga är tre exempel på växthusgaser. Växthusgaserna fungerar ungefär som ett täcke som håller jorden lagom varm. Det kallas för växthuseffekten. När utsläppen av växthusgaser ökar blir jordens medeltemperatur högre. Det kallas för förstärkt växthuseffekt och leder till klimatförändringar.

Återvunnen betong
Istället för att kasta gammalt material, så gör man om det till nytt material. Den processen kallas för att återvinna. Genom att använda återvunnen betong, så slipper man tillverka ny betong.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll