Skolmaterial om klimat

Bortom fossilsamhället

Ett skolmaterial om klimatomställningen
för högstadiet och gymnasiet.

2053, skolmaterial, fossilfritt, bortom, fossilsamhället

Välkomna till år 2053!

Låt eleverna leva sig in i en framtid där klimatmålen har uppnåtts. Blicka tillbaka från framtiden genom att besöka ett museum med föremål från den fossila eran och skapa egna bidrag till utställningen.

Bortom fossilsamhället är ett skolmaterial som syftar till att skapa diskussion och kreativitet kring klimatutmaningen och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Allt ni behöver finns samlat här!

Materialet på engelska: Beyond the Fossil Era

Tid: Cirka tre lektioner eller en temadag.

Ämnen: Bi, Fy, Ke, Tk, Hi, Sh, Sv, Bl. 

Mer om Bortom fossilsamhället

Förkunskaper

Moment 1: Introduktion

_dXoeLqpnGw poster image

1. Film. Visa intro-filmen (3 min). Filmen placerar eleverna i framtiden, år 2053, på fossilmuséet som visar föremål och fenomen från den fossila eran.

Efter filmen, be eleverna stänga ögonen och fundera över:

  • Året är 2053 - hur gamla är ni nu?
bortom, fossilsamhället, konstgräs, 2053, museiföremål
Konstgräs (2024). Gräs framställt av olja.

2. Museiföremål. Välj ut ett föremål som fångar elevernas uppmärksamhet, förslagsvis konstgräset. Visa bilden på föremålet och läs upp historien bakom. Säkerställ att eleverna förstår att övningen är ett spekulativt framtidsscenario.

Låt eleverna diskutera historien utifrån följande frågeställning: 

  • Konstgräset används inte länge - vilka händelser var avgörande? 
bortom, fossilsamhället, kollage, bildspel, förändring
Vilka olika krafter och verktyg kan leda till samhällsförändring?

3. Bildspel. Förändring sker inte av sig själv. Visa bildspelet Hur sker förändring? Bildspelet tar upp centrala begrepp kring krafter och verktyg som kan leda till samhällsförändring. Låt eleverna diskutera vilka krafter och verktyg som finns med i berättelsen om konstgräset.

  • Vad förändrades, och vad triggade förändringen?
  • Vilka krafter och verktyg var avgörande?
  • Hur samverkade olika faktorer?

Moment 2-3: Fördjupning

Låt eleverna ta del av den historiska överblicken år 1849-2053 och de olika museiföremålen. Dela länken nedan med eleverna så kommer de åt dem direkt från sina enheter:

Samtala kring den historiska överblicken och föremålen, först i par, därefter i helklass. Utgå från frågorna:

  • Vad runt omkring dig är annorlunda nu, år 2053? Vad är borta, vad är nytt? (spekulera fritt)
  • Vad innebär ett ”fossilfritt” samhälle?  

Låt eleverna spana bland föremål och fenomen samt historierna bakom i FOSSIL-museet genom att klicka på bilderna. 

Ge eleverna tid att fördjupa sig i historierna bakom ett par föremål så pass att de kan återberätta dem i stora drag utifrån bilderna och presentera för ett par klasskamrater eller i helklass. 

Dela in klassen i mindre grupper (2-3 elever) och be dem fundera över andra föremål eller fenomen som borde finnas med i utställningen. 

Dela ut och gå igenom elevuppdraget. Dela länken nedan med eleverna så kommer de åt dem direkt från sina enheter:

Om elevuppdraget

Förslag till redovisning

Muséets föremål

Klicka på ett föremål för att läsa mer om det.

Kompletterande material

Här finns faktaunderlag samt ord- och begreppsträning kring klimat och hållbar utveckling.

pride, jacka, bortom, fossilsamhället, hur, sker, förändring

Ny övning: Hur sker förändring?

Samhällsförändringar innefattar både förändringar i naturen, sociala institutioner, beteenden och relationer. För att nå de globala målen för hållbar utveckling är förändring på olika plan nödvändig. Men hur sker egentligen förändring?

Om Bortom fossilsamhället

Skolövningen Bortom fossilsamhället har tagits fram i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Lunds universitet med stöd från forskningsrådet Formas.

Vill du veta mer om hur fakta till övningen tagits fram eller komma i kontakt med forskarna bakom, kontakta Roger Hildingsson, Lunds universitet: roger.hildingsson@svet.lu.se