Kalhygge (lättläst)

Ett område i skogen där alla träd har huggits ner.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället. Det är en påhittad berättelse om hur framtiden skulle kunna se ut.

I över hundra år sågade skogsbolagen ner stora områden skog, bland annat för att tillverka papper och byggmaterial. De planterade sedan nya träd av samma sort. Träden växte upp och sågades ner på samma sätt.

Många forskare, journalister och klimataktivister protesterade mot
den här metoden att bruka skog. De menade att kalhyggena var dåliga för den biologiska mångfalden och att marken släppte ut lagrad kol när träden sågades ner.

Kalhyggen är också väldigt dåliga för samernas rennäring och flera samebyar protesterade på olika sätt mot de stora skogsbolagen.
En samisk konstnär gjorde en känd konstinstallation i Stockholm.
Hon förvandlade Djurgården till ett kalhygge genom att projicera bilder på kalhyggen på stora vita dukar.

Alla protester gav till slut resultat: År 2028 beslutade skogsbolaget Sveaskog att de skulle använda andra metoder än kalhyggen i skogsbruket. Fler och fler skogsägare följde efter och gjorde samma sak.

Det tar lång tid att ställa om ett skogsbruk, men idag, år 2053, har skogsbolagen kommit en bra bit på vägen. Naturen har börjat återhämta sig och de svenska skogarna har idag en rikare biologisk mångfald.

Biologisk mångfald: När det finns många olika sorters växter och djur. Det är viktigt för människors och djurs överlevnad och för att naturen ska fungera som den ska.

Kalhygge
Den kala yta som blir kvar när nästan alla träd huggs ner samtidigt. Den vanligaste formen av skogsbruk i Sverige idag.

Skogsbruk
Skogsbruk är när ägaren använder skogen för att producera
trä att bygga med, ved att elda och papper att skriva på. Det finns olika metoder för skogsbruk.

Klimataktivister
Människor som engagerar sig aktivt på olika sätt för miljön.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället. Det är en påhittad berättelse om hur framtiden skulle kunna se ut.

Gillas av 4

Relaterat innehåll