Klöverhumla (lättläst)

En insekt som pollinerar.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Klöverhumla är en insekt som trivs där det växer många blommor. De tycker särskilt mycket om en blomma som heter klöver.

På 2020-talet fanns det inte så många ängar med blommor eftersom människor odlade mat med konstgödsel och bekämpningsmedel. Då dog nästan alla klöverhumlor i Europa.

Idag år 2053 finns det många klöverhumlor i Sverige igen.

Det beror på att EU tog flera beslut som gjorde att vi har fått flera ängar och odlar ekologiskt i stället. Då får blommorna plats igen och klöverhumlorna trivs och blir fler.

Pollinera
Blommornas sätt att föröka sig, genom att pollenkorn flyttas från en växt till en annan. De allra flesta växter måste få hjälp att flytta pollenkornen. När en blomma pollineras leder det till att nya frön skapas som kan bli till nya växter. 

Konstgödsel
Gödsel är näring som bönder tillsätter i jorden när de odlar. De kan använda naturligt gödsel eller konstgödsel. Naturligt gödsel kommer från djur och växter. Konstgödsel tillverkas i industrier. Konstgödsel ger ofta för mycket näring och det orsakar skador i naturen.

Bekämpningsmedel
Medel som används i odlingar för att hålla insekter, ogräs och växtsjukdomar borta.

Odlar ekologiskt
Den som odlar ekologiskt använder inte konstgjorda bekämpningsmedel och konstgödsel.

Ängar
Ängar är öppna fält där det växer gräs, blommor och örter. Det finns väldigt många olika sorters växter på en äng.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll