Kolbit (lättläst)

Fossilt bränsle.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Kol är det fossila bränsle som orsakar mest utsläpp av växthusgaser och andra farliga ämnen.

I Sverige användes kol framför allt för el, värme och i stålproduktionen.

År 2020 stängdes det sista svenska kolkraftverket, tack vare starka protester från olika klimatorganisationer. Det var en stor seger för alla som var engagerade i klimatet!

Klimatorganisationer i andra länder blev inspirerade av detta för det visade att länder klarar sig utan kol.

Idag år 2053 finns inga kolkraftverk kvar i Europa.

Fossilt bränsle
Exempel på fossila bränslen är olja, kol och fossilgas. De har lagrats i marken i miljoner år. När vi använder fossila bränslen släpps gasen koldioxid ut. Det bidrar till att jordens medeltemperatur ökar och klimatet förändras.

Växthusgaser
Koldioxid, metangas och vattenånga är tre exempel på växthusgaser. Växthusgaserna fungerar ungefär som ett täcke som håller jorden lagom varm. Det kallas för växthuseffekten. När utsläppen av växthusgaser ökar blir jordens medeltemperatur högre. Det kallas för förstärkt växthuseffekt och leder till klimatförändringar.

Kolkraftverk
Ett kolkraftverk är en industri som producerar el med hjälp av kol. Kol är ett fossilt bränsle som orsakar stora utsläpp av koldioxid.

Gillas av 2

Relaterat innehåll