Läderbagge (lättläst)

En utrotningshotad skalbagge.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Läderbaggen lever i gamla lövträd med döda grenar i skogen. Under lång tid var det vanligt att hugga ner stora skogsområden i Sverige och då försvann många av läderbaggarnas träd.

Till slut blev de skogar som läderbaggarna behöver för små och läderbaggarna blev därför väldigt få.

Idag år 2053 har många skogsägare planterat snabbväxande träd
som är bra på att samla in koldioxid.

Tyvärr trivs inte läderbaggarna i de träden och läderbaggarna har fortfarande svårt att hitta träd att bo i.

Utrotningshotad
Ett djur är utrotningshotat när alla djur av samma sort riskerar att dö ut och försvinna. Det kan bero på att miljön där djuret lever förändras så att djuret får svårt att hitta mat eller att andra sorters djur som äter djuret blir fler eller att vi jagar dem för mycket.

Koldioxid
Koldioxid är en gas. Den bildas när vi till exempel andas och eldar, och den fångas upp av växter. Koldioxid är en viktig växthusgas. När människan använder fossila bränslen som olja och fossilgas som innehåller kol, så frigörs koldioxid som varit lagrad i marken i miljoner år. Det gör att luften får mer koldioxid än den hinner bli av med. Det bidrar till en förstärkt växthuseffekt som leder till att jorden blir varmare och klimatet förändras.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll