Lunds domkyrka (lättläst)

Elproduktion på domkyrkans tak.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Taket på Lunds domkyrka var tidigare gjort av blyplattor. När det regnade läckte det bly från taket ner i marken och avloppet.

På 2020-talet ville domkyrkoförsamlingen byta ut blyplattorna mot solpannor för att visa sitt klimatengagemang.

Men myndigheterna satte stopp för det eftersom de inte tyckte att det passade på en kyrka.

Domkyrkoförsamlingen fortsatte kämpa för saken och vann till slut.

År 2043 infördes nya byggregler, och efter det byttes blyplattorna ut mot solpannor. Domkyrkan producerar nu sin egen förnybara el.

Blyplattor
Bly är en tungmetall som är giftig för människor, djur och andra organismer. Förr användes bly i bensin och takplattor. Idag har användningen av bly minskat kraftigt.

Solpannor
Takplattor med solceller i. Solcellerna fångar energi från solen och skapar elektrisk ström.

Förnybar el
El som kommer från förnybara energikällor, som sol, vind och vatten.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll