Lyxvillan (lättläst)

Jättestort hus som statussymbol.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Under början av 2000-talet var det möjligt för en familj att äga och bo i ett jättestort hus alldeles själva. Lyxvillan var en statussymbol.

Den skulle helst ligga nära en strand, något som många ångrar idag eftersom havsnivån höjs varje år.

På 2020-talet började samhället ställa om på allvar när klimatförändringarna blev allvarligare.

Myndigheterna införde nya byggregler som krävde att byggmaterial skulle vara fossilfria. Det ledde till stor brist på stål, betong och trä och därför blev det svårt att bygga nya hus.

I stället fick vi använda de byggnader som fanns på nya sätt. Vi började bygga om kontorslokaler, ödehus och lyxvillor till flerfamiljshus.

Många hantverkare erbjöd en tjänst som de kallade för ”omställningsbyggnation”. Den innebar att de byggde om befintliga hus så att de blev effektivare - både när det gäller plats och energi.

Statussymbol
Status kan till exempel vara kopplad till hur mycket pengar någon har eller hur viktig någon anses vara i samhället. En person kan vilja visa sin ekonomiska och sociala status genom att köpa en lyxvilla. Villan blir då en symbol för personens sätt att leva.

Ställa om
I den här texten betyder att ställa om när samhälle och företag byter ut material och teknik som förstör miljön, till nya material och metoder som är hållbara för miljön och klimatet.

Flerfamiljshus
Ett hus som innehåller minst två separata lägenheter. Huset är alltså byggt för fler än en familj.

Gillas av 4

Relaterat innehåll