Macken (lättäst)

Affär som sålde bensin, diesel och livsmedel.

Under 1900-talet och början av 2000-talet kördes de flesta bilar på bensin eller diesel. Många av oss människor var beroende av bilen och använde den nästan varje dag.

När vi skulle tanka bilen åkte vi till en bensinmack som ofta låg nära motorvägen. Där brukade vi också köpa korv, godis och mobilladdare.

I Sverige förbjöd politikerna fossila bränslen för bilar år 2030.
Då blev det svårt för bensinmackarna att överleva. Människor började resa mer med tåg, buss eller cykel i stället för bil.

Många bensinmackar sålde biobränslen och installerade snabbladdare för elbilar. Men när det blev vanligare med elbilar
sattes laddstationer upp på helt andra ställen. Människor ville hellre ladda sina elbilar på vackra skogsplatser än vid motorvägar.

Idag, år 2053, finns få bensinmackar kvar men de säljer förstås inte bensin. I stället har de obemannade affärer som säljer livsmedel och plantor. Några bensinmackar har blivit museum som visar hur det var att leva för 50 år sen - under den fossila tidsåldern.

Fossila bränslen
Exempel på fossila bränslen är olja, kol och fossilgas. De har lagrats i marken i miljoner år. När vi använder fossila bränslen släpps gasen koldioxid ut. Det bidrar till att jordens medeltemperatur ökar och klimatet förändras.

Biobränslen
Bränslen som kommer från växter, till exempel avfall från
jordbruket och skogsbruket eller matrester. Biogas, ved, biodiesel och etanol räknas som biobränslen.

Laddstationer
En plats där du kan ladda batteriet i din elbil.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Gillas av 2

Relaterat innehåll