Maldivernas flagga (lättläst)

Symbol för klimaträttvisa.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

På 2020-talet hängde folk upp Maldivernas flagga för att de ville visa sitt stöd för alla ö-nationer i världen. På grund av klimatförändringarna höjdes havsnivån så att mycket landmark
hamnade under vattnet. Många människor som bodde på ö-nationer blev av med sina hus. Saltvattnet förstörde också deras skördar och deras dricksvatten.

Hösten 2026 höll Maldivernas president ett känt tal. I talet krävde han att de nationer som hade orsakat störst utsläpp av växthusgaser skulle betala 100 miljarder dollar varje år i klimatstöd. Maldiverna och andra små ö-nationer behövde pengarna för att ställa om till ett nytt liv i ett förändrat klimat. Ett år senare fick de sina pengar!

Idag, år 2053, har många öbor flyttat till andra länder, men en del bor kvar. De har byggt vallar mot havet, planterat speciella strandskogar med rika ekosystem och använder maskiner som renar vatten från salt.

Klimaträttvisa
Världens rikaste länder står för de största utsläppen av växthusgaser som leder till att jorden blir varmare. De fattigare länderna drabbas oftast hårdast av detta. När jorden blir varmare drabbas människor av översvämningar eller torka som gör att de inte kan försörja sig. Klimaträttvisa innebär att de med mest ansvar ska minska sina utsläpp snabbast och hjälpa fattigare länder och grupper att hantera effekterna av klimatförändringarna.

Ö-nationer
Ö-nationer är stater som består enbart av av öar. Exempel på ö-nationer är Jamaica, Maldiverna och Fiji.

Växthusgaser
Koldioxid, metangas och vattenånga är tre exempel på växthusgaser. Växthusgaserna fungerar ungefär som ett täcke som håller jorden lagom varm. Det kallas för växthuseffekten. När utsläppen av växthusgaser ökar blir jordens medeltemperatur högre. Det kallas för förstärkt växthuseffekt och leder till klimatförändringar.

Ekosystem
Ekosystem handlar om hur djur och växter lever tillsammans med varandra och den miljö som de bor i.

Gillas av 2

Relaterat innehåll