Mineraler (2053)

En olöst hållbarhetsutmaning.

När Sverige slutligen övergav kol och olja behövdes stora mängder elektriska motorer för elbilar och generatorer i vindkraftverk produceras. De flesta av mineralerna på bilden innehåller grundämnen som behövs i bland annat batterier i bilar eller används för att lagra el från sol eller vind.

Utvinningen av de här ämnena anses av många grupper som ett stort problem och är en anledning till att vi fortfarande inte lever i ett hållbart samhälle. Särskilt anti-extraktivister och bybor som idag drabbas av gruvbrytningen är kritiska, både i Sverige och på andra ställen på jorden. Detta är ett av de stora problemen kvar att lösa. Nya batterityper och effektiva återvinningsprogram är under utveckling. 

Anti-extraktivister: Människor eller organisationer som motsätter sig projekt som extraherar resurser i stor skala för ekonomisk vinning (gruvor, storskaliga skogsplantager, oljefält).

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Bli först att gilla!