”Nu kommer sommarvärmen” (lättläst)

Nyhet om sommarväder.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet blev många svenskar glada när det blev varmt väder. Många tyckte om att ligga i solen på stranden.

Men värmen förändrades alltmer under 2000-talet på grund av klimatförändringarna.

Tidningarnas löpsedlar ändrades också. I stället för att beskriva värmen som härlig började det handla om att skydda sig mot solen: ”Så här överlever du dödshettan".

Värmen var jobbig för många yrkesgrupper - särskilt för de med fysiskt utomhusarbete. Den heta sommaren år 2027 fick en byggarbetare värmeslag. Hen svimmade och föll från en byggnadsställning.

Fackföreningar i byggbranschen startade då en kampanj: Too hot to hammer. De drev igenom en lag om siesta under sommaren att byggarbetarna skulle slippa jobba under de varmaste timmarna på dagen.

Idag år 2053 har vi byggt om våra städer. Vi har rivit bort mycket av asfalten eftersom den blev för het. Bilarna får inte längre köra inne i städerna. Vi har skapat fler gröna områden med träd som ger svalka.

Klimatförändringarna
Klimat är ett genomsnitt av vädret över tid. I väder ingår till exempel temperatur, vind och regnmängder. Förändringar av klimatet sker naturligt över lång tid, men det har aldrig gått så fort som nu. Det beror främst på människans ökade utsläpp av växthusgaser.

Växthusgaser
Koldioxid, metangas och vattenånga är tre exempel på växthusgaser. Växthusgaserna fungerar ungefär som ett täcke som håller jorden lagom varm. Det kallas för växthuseffekten. När utsläppen av växthusgaser ökar blir jordens medeltemperatur högre. Det kallas för förstärkt växthuseffekt och leder till klimatförändringar.

Fackföreningar
Fackförening är en organisation för människor som arbetar
med samma jobb eller på en viss arbetsplats. Fackföreningen arbetar för att alla medlemmar ska få det så bra som möjligt på sitt jobb.

Gillas av 4

Relaterat innehåll