Planteringslåda (lättläst)

Låda med växter för att stoppa biltrafik.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Under lång tid byggdes alla städer för att passa biltrafik.

Stora ytor asfalterades för att bli bilvägar och parkeringsplatser. Cykelbanor fick ofta dela plats med trottoarer.

På 2020-talet började folk tröttna på detta. Med klimat-förändringarna blev det tydligt att städerna behövde byggas om.

Det behövdes mer mark för att bygga bostäder, anlägga dammar som skulle klara översvämningar och plantera träd för att skapa skugga. 

År 2028 bestämde sig en grupp människor i Norrköping för att stoppa biltrafiken i innerstaden.

En natt ställde de ut planteringslådor i ändarna på flera centrala gator. Många bilister trodde att det var kommunen som hade ställt ut planteringslådorna, och accepterade därför att köra andra vägar.

Det tog flera veckor innan planteringslådorna fraktades bort.

Invånarna i Norrköping insåg under den här tiden hur trevlig staden var utan bilar. Så de lämnade ett medborgarförslag till kommunen om att göra gatorna bilfria.

Med stöd av restaurang- och butiksägare fick invånarna igenom sitt förslag.

Det tog tid att bygga om staden men idag, år 2053, är gatorna fulla med träd, cyklister och några spårvagnar.

Medborgarförslag
I många kommuner i Sverige kan medborgare lämna in förslag till politikerna i kommunen. Det är en möjlighet för alla som är folkbokförda i en kommun att lämna in förslag till beslutsfattarna om hur kommunen kan utvecklas och bli bättre. Även barn och unga kan lämna in medborgarförslag.

Gillas av 2

Relaterat innehåll