Rovfjäril (lättläst)

Sommarplåga i odlingslandskapet.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Idag år 2053 har rovfjärilarna blivit fler och finns i hela landet. Det beror på att klimatet är varmare nu.

Rovfjärilarna har tvingat bort andra arter och skadar våra odlingar. De förstör till exempel många kålodlingar och det gör att priserna på kål ökar.

Länsstyrelsen och kommunerna arbetar med att försöka begränsa antalet rovfjärilar. Bönder och andra som odlar hjälper till med detta eftersom de insett att ökningen av rovfjärilar beror på klimatförändringarna.

Arter
Djur och växter är indelade i olika arter. Djur som får ungar tillsammans tillhör samma art. Rovfjärilen är en art och citronfjärilen är en annan art.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll