Sällsynt jordartsmetall (lättläst)

Viktig metall i elmotorer.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

I början av 2000-talet hittades en sällsynt jordartsmetall i ett berg nära staden Gränna.

Den här jordartsmetallen fanns inte på något annat ställe i Europa. Den är väldigt värdefull eftersom den kan användas i elprodukter.

Ett gruvbolag ansökte om att få öppna en gruva och börja bryta metallen.

Under omställningsåren behövde Sverige och EU bygga många elbilar och vindkraftverk. Därför fick gruvbolaget tillstånd att öppna en gruva.

Engagerade människor och föreningar protesterade mot gruvan eftersom den skulle ligga nära sjön Vättern. Vattnet i Vättern användes som dricksvatten och gruvan riskerade att förorena det.

År 2029 öppnade den trots protestaktioner och namninsamlingar.

Ett kraftigt regn föll över gruvan år 2044. Regnet orsakade en läcka i gruvan som ledde till kraftiga föroreningar i marken runt om.

Gruvan stängdes efter detta och än idag, år 2053, pågår saneringen efter olyckan.

Sällsynta jordartsmetaller
Sällsynt jordartsmetall är metaller som kan användas i till exempel elmotorer och batterier.

Föroreningar
Föroreningar är skadliga ämnen som till exempel bilar, fabriker eller gruvor har släppt ut i luften, marken och vattnet. Ämnena är skadliga för människor, djur och växter.

Sanering
Arbetet med att få bort skadliga ämnen som har läckt ut i mark och vatten.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll