Shoppingrundan (lättläst)

Handla för nöjes skull.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Under många år var det vanligt att vi människor handlade en massa saker som vi egentligen inte behövde.

Vi handlade för att reklam och sociala medier uppmuntrade och glorifierade shopping. Vi handlade för att vi hade råd att handla. Och för de som inte hade råd, så var det enkelt att låna pengar.

Det gick åt stora resurser för att tillverka kläder och prylar - något som i sin tur orsakade stora utsläpp av växthusgaser. Sverige införde regler, skatter och avgifter för att minska produktionen och konsumtionen. 

Men det var först när vi började samarbeta inom EU som det fick effekt. EU införde bland annat klimattullar och högre transportkostnader.

Det ledde till att vi slutade handla från länder med lägre utsläppsavgifter. Företagen flyttade tillbaka till Sverige och satsade på hållbara produkter som var enkla att laga.

Människor handlade då färre saker, men det räckte inte för att få slut på utsläppen. Till slut satte EU en gräns för hur mycket utsläpp varje land fick orsaka.

Varje individ i alla länder fick ett utsläppskonto kopplat till sitt betalkort, och det satte stopp när vi försökte handla över vår gräns.

År 2053 behöver vi inte längre så hårda gränser och regler.

Vi handlar saker som är tillverkade utan att orsaka utsläpp. Och framför allt handlar vi mindre - det är mer populärt att handla återbrukade saker än nytillverkade.

Vi lägger också mera pengar på upplevelser, som att gå på fotbollsmatcher och teaterföreställningar.

Växthusgaser
Koldioxid, metangas och vattenånga är tre exempel på växthusgaser. Växthusgaserna fungerar ungefär som ett täcke som håller jorden lagom varm. Det kallas för växthuseffekten. När utsläppen av växthusgaser ökar blir jordens medeltemperatur högre. Det kallas för förstärkt växthuseffekt och leder till klimatförändringar.

Klimattullar
Förslaget om klimattullar går ut på att företag när de importerar varor till EU får betala en avgift för klimatutsläpp från produktionen av varan – ju högre klimatpåverkan en vara har desto högre avgift. Idén är att lägga klimattullar på varor som producerats utan att betala koldioxidskatt på samma nivå som inom EU för att utjämna villkoren. Tanken är att det ska öka intresset för att köpa varor som tillverkats med bättre miljökrav.

Utsläppsavgifter
Avgifter som ett företag måste betala för sina utsläpp av växthusgaser.

Återbrukade saker
Saker som görs om, antingen för att användas till något annat eller för samma sak men med ett nytt utseende. Till exempel begagnade möbler eller att sy om en tröja till en väska.

Gillas av 3

Relaterat innehåll