Sorgeväven (2045)

Konstverk av sådant som gått förlorat.

Det här muséet finns inte bara för att fira att vi uppnådde netto noll utsläpp. Det finns även för att minnas de smärtsammare delarna av fossileran, så att vi inte upprepar våra misstag.

Att välja att inte göra något är också ett val. Politiker, företagsledare och medborgare visste redan på 1900-talet att fossileran behövde få ett slut – och att varje förlorat år skulle skapa lidande i framtiden.

Minnesmärket ”Sorgeväven” uppfördes utanför muséet 2045, samma år som Sverige nådde sina klimatmål. Sorgeväven blev startskottet för samlingarna till det här muséet.

Vi vet ännu inte exakt hur stora skadorna har varit av klimatförändringarna, för vi känner fortfarande av effekterna. Men vi vet att många dog och att ännu fler led. Vi vet att det slog tidigast och hårdast mot dem som var minst skyldiga till klimatförändringarna. Det var för alla dem som Sorgeväven skapades. Över åren har många grupper tagit med sig en tygbit som symboliserar något de förlorat och vävt in den i skulpturen.

Salomonöarnas exilinvånare vävde in en kanot mot en ljusblå bakgrund som symboliserar deras förlorade koppling till havet och sin kultur.

Det norska förbundet för oljeveteraner vävde in en tygbit från sina forna arbetsuniformer för att symbolisera förlusten av en del av deras identitet när oljeindustrin kollapsade. De framförde samtidigt en ursäkt för deras roll i fossileran.

Samiska organisationer vävde in en renhud för att symbolisera de många renar och renägare som lidit när klimatförändringar och industrier gjorde det svårare för renarna att hitta mat.

Många fler tygbitar kommer med tiden att läggas till, och varje ceremoni är en viktig chans för deltagarna att minnas, sörja och gå vidare.

Ett museums roll är inte att försköna historien, utan att berätta om den och lära sig av den. Vi vet att Sveriges klimatmål, netto noll utsläpp till 2045, inte var tillräckligt ambitiösa. Vi vet att många led i onödan. Men vi vet också att världen inte gick under, som många trodde i början av klimatomställningen.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Gillas av 3

Relaterat innehåll