SUV (2036)

Fossilt fordon av större modell.

Privatbilismen ökade kraftigt under den senare delen av fossileran. Efter år 1970 minskade bränsleförbrukningen per körd kilometer fram till år 2010 för att därefter börja öka igen i nytillverkade bilar.

Den främsta anledningen till det var just SUV:ens popularitet. SUV:en började säljas i USA på 1980-talet. Anledningen var att amerikanska myndigheter hade lagstiftat om att personbilar måste vara bränslesnålare, säkrare och släppa ut en mindre mängd farliga avgaser och partiklar. Men större bilar, såsom truckar och jeepar undantogs från dessa regler. Detta ledde till att bilbranschen började marknadsföra fyrhjulsdrivna bilar till vanliga amerikanska familjer.

Under 1990-talet och det tidiga 2000-talet blev bilen mycket populär och 2017 var SUV:en den vanligaste biltypen bland nya bilar. Med ökade bränslepriser och allt större protester minskade tillverkningen av SUV:arna slutligen på 2020-talet innan de blev helt förbjudna 2036. Hur tillverkarna än försökte så gick det inte att undkomma att en större bil kräver mer energi.

SUV: Sport utility vehicle, kallas ofta stadsjeep och är ett stort fordon, ofta med fyrhjulsdrift. Stora, tunga bilar använder mer bränsle och kräver också mer resurser för att tillverkas. 

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Gillas av 1

Relaterat innehåll