Svartfläckig blåvinge (lättläst)

En utrotningshotad fjäril.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Den svartfläckiga blåvingen trivs i områden där det finns en särskild sorts myror och en växt som heter timjan. Under 2020-talet försvann nästan alla blåvingar på grund av att många betesdjur tog över deras områden.

Idag år 2053 finns det gott om blåvingar igen. Det beror bland annat på att det finns regler som skyddar områden som blåvingarna tycker om. Myndigheterna ger också mer stöd till bönder som är varsamma med betesmarkerna.

Utrotningshotad
Ett djur är utrotningshotat när alla djur av samma sort riskerar att dö ut och försvinna. Det kan bero på att miljön där djuret lever förändras så att djuret får svårt att hitta mat eller att andra sorters djur som äter djuret blir fler eller att vi jagar dem för mycket.

Betesdjur
Djur som äter gräs och tas omhand av människor. Till exempel kor, hästar, får och getter.

Betesmarkerna
Betesmarker är öppna landskap där människor låter sina djur äta gräs.

Gillas av 1

Relaterat innehåll