Vattenflaska (lättläst)

Vattenflaska av återvunnet stål.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

På 2010-talet använde många människor vattenflaskor av stål. De trodde de var bättre för miljön än plastflaskor. Men trots att stålflaskorna kunde återanvändas innehöll de ju kol från när stålet tillverkades.

Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet krävdes fossila bränslen för att tillverka stål av järnmalm.

Eftersom stålindustrin släppte ut för mycket koldioxid blev det förbjudet att tillverka stål med hjälp av kol på 2030-talet. Då minskade tillverkningen.

Det blev brist på stål som behövdes för att bygga bland annat nya vindkraftverk. Myndigheterna fick samla in saker av stål, till exempel vattenflaskor och gamla skåp, för att återvinna dem.

Idag år 2053 använder fler och fler stålindustrier vätgas när de tillverkar nytt stål, vilket minskat utsläppen.

Återvunnet, återvinna
Att återvinna är att ta tillvara materialet i en förbrukad produkt
och använda det till en ny produkt.

Fossila bränslen
Exempel på fossila bränslen är olja, kol och fossilgas. De har lagrats i marken i miljoner år. När vi använder fossila bränslen släpps gasen koldioxid ut. Det bidrar till att jordens medeltemperatur ökar och klimatet förändras.

Järnmalm
Det finns järnmalm i vissa berg. Järnmalm är en bergart som det går att framställa järn av. Stål tillverkas av järn.

Koldioxid
Koldioxid är en gas. Den bildas när vi till exempel andas och eldar, och den fångas upp av växter. Koldioxid är en viktig växthusgas. När människan använder fossila bränslen som olja och fossilgas som innehåller kol, så frigörs koldioxid som varit lagrad i marken i miljoner år. Det gör att luften får mer koldioxid än den hinner bli av med. Det bidrar till en förstärkt växthuseffekt som leder till att jorden blir varmare och klimatet förändras.

Vätgas
Väte är det vanligaste och lättaste grundämnet i universum. Vätgas består av två väteatomer. Vätgas kan transportera, lagra och ge energi - precis som elektricitet. Industrier kräver energi för att kunna tillverka saker. Om de använder vätgas som framställs med hjälp av förnybara källor ger det mindre utsläpp än att använda energi från kol och olja.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll