Bygga fågelholk – mått och ritningar

Det är ont om gamla träd med naturliga håligheter. Därför är det bostadsbrist för många fågelarter. Här finns mått och ritningar för holkar så att du kan hjälpa fåglarna att hitta bostad.

Fågelarter att bygga holkar åt

Du kan göra en viktig insats för den biologiska mångfalden genom att bygga fågelholkar. Här hittar du fakta om olika fåglar som kan ha svårt att hitta bostad och under varje art finns länk till en ritning som passar. Tips! Börja med att se en film på fem minuter om vad som är viktigt att tänka på:

Artfakta och ritningar

Blåmes

Läs mer

Blue Tit in Spring on a small branch
Blåmes

Entita

Läs mer

Entita

Göktyta

Läs mer

Wryneck (Jynx torquilla)
Göktyta

Hussvala

Läs mer

A Common House Martin [Delichon urbicum] collecting mud to build a nest
Hussvala

Kattuggla

Läs mer

Young tawny owl sitting on moss outdoors. Green bokeh background.
Kattuggla

Knipa

Läs mer

Knipa

Holken för knipa passar även fågelarten storskrak.

Rödstjärt

Läs mer

Rödstjärt

Skogsduva

Läs mer

Stock dove, Columba oenas, single bird on ground,   Warwickshire, July 2018
Skogsduva

Trivs i en stor holk. Ingångshål: gärna ovalt 8 x 11 cm. Inre höjd till hålet: 40 cm. Inre bredd: 23 cm.

Sparvuggla

Läs mer

Sparvuggla
Sparvuggla

Stare

Läs mer

Close up side view of a Starling showing its colourful plumage.
Stare

Svartmes

Läs mer

Svartmes

Svartvit flugsnappare

Läs mer

Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca)Russia, Moscow.
Svartvit flugsnappare

Trivs i samma typ av holk som mesfåglar. Ingångshål: 3 cm.

Talgoxe

Läs mer

Talgoxe

Talltita

Läs mer

Willow Tit, or Black-capped Chickadee (Parus montanus) is in the Wild Nature. Russia, the Ryazan region, Pronsky area, village Denisovo.
Talltita

Tornseglare, även kallad tornsvala

Läs mer

A common swift in the flight over homburg
Tornseglare

Varför behöver fåglarna hjälp?

I en naturlig skog som är lite påverkad av oss människor finns det gott om stora och gamla träd och även döda träd med håligheter som gillas av olika fåglar och fladdermöss. Nästan all skog idag består av snabbväxande trädplantering. Du känner igen en trädplantering på att det nästan bara är ett slags träd som står tätt och är ungefär lika stora. En trädplantering huggs ner långt innan träden blir tillräckligt gamla för att det ska uppstå naturliga håligheter. Många alltmer sällsynta arter av fåglar, insekter och svampar får trängas i den naturskog som finns kvar och de naturliga boplatserna räcker inte till.

Lika stora tallar i raka led, en vanlig syn men utan boplatser för fåglar som vill bo i håligheter.
En orörd naturskog med massor av död ved och gamla stora träd med håligheter för fåglar att bo i.

Fler sätt att hjälpa fåglarna:

SM i fågelholk; fågelholk; fågelholkar

Tävla i SM i fågelholk!

Blir det din skolklass som vinner nästa SM i fågelholk? Grund- och gymnasieskolor är välkomna att delta i skoltävlingen där eleverna använder sin kreativitet och sina kunskaper om hur fåglar trivs att bo för att göra konkret naturnytta.

SM i fågelholk
Gillas av 1

Relaterat innehåll