Instruktion: Solcellslabb

Ett uppdrag i två delar som handlar om att testa solceller och sedan ta fram skisser på konstruktioner med solceller kan lösa problem.

Del 1: Solcellslaboration

Uppgift: Testa en solcell.
Material: Solcell, motor, kopplingssladdar, propeller, lampa

Genomförande

Montera materielen och testkör under lampan.

Ställ hypoteser vad som händer om:
• solcellen skuggas delvis eller helt
• solcellen vinklas på olika sätt mot lampan
• seriekopplar eller parallellkopplar 2 solceller

Testa era hypoteser och diskutera resultatet.

Del 2: Solceller löser problem

Uppgift: Skapa en konstruktion där solceller löser problem för
någon som inte har haft tillgång till elektricitet tidigare.
Material: Papper och penna

Genomförande

Diskutera uppgiften hur solceller kan lösa problem.

Gör enkla skisser för hur en konstruktion skulle kunna se ut och fungera och vilka användningsområden som finns.

Diskutera:
• Vilka fördelar finns det med elektricitet från solceller?
• Vilka nackdelar finns det med elektricitet från solceller?
• Jämför de olika tekniska systemen för att generera el
• Vilka ämnen förutom teknikämnet skulle kunna involveras i uppgiften?
• Vad kan solcellsteknik innebära för utvecklingen i världen ur ett miljöperspektiv? Ur ett socialt perspektiv? Ur ett ekonomiskt perspektiv?

Bli först att gilla!

Relaterade inlägg