Elevuppgift: Fixa grejen

Er uppgift är att laga något som är trasigt eller behöver fixas till. Ni ska också dokumentera förloppet från trasig till fixad grej, för att sedan presentera processen i en kort instruktionsfilm. Lycka till!

Planera

Fundera över vilken metod ni behöver använda för att fixa er sak. Diskutera om ni kan använda någon metod ni lärt er tidigare i skolan, hemma eller någon annanstans. Ni kan också leta på Internet efter olika tips, tricks och tekniker för att laga saker som gått sönder.

Svara på frågorna nedan:

  1. Vad är det för sak som ska fixas? Varför?
  2. Vilka anledningar finns det till att laga er sak i stället för att köpa en ny?
  3. Vilken metod ska ni använda er av för att fixa den? Hur fungerar metoden?
  4. Vilka material och verktyg behöver ni?

Lämna svaren på frågorna till läraren!

Fixa och dokumentera

Nu är det dags att sätta igång och fixa grejen! Dokumentera med hjälp av foto/filmklipp de olika stegen i processen; Förberedelser, Genomförande och Resultat.

Bli först att gilla!

Relaterade inlägg